Til ejendomsmæglere

Gebyr for udarbejdelse af EJENDOMSMÆGLER SKEMA kr. 1000,00

På denne side kan ejendomsmæglere finde oplysninger til brug ved et hussalg.

Læs Vedtægterne  §6 om medlemspligt og regler vedr. restance fra tidligere ejer

Kontingentet udgør 4,800 kr. pr. år som opkræves som en engangsbetaling i starten af april.
Der er ikke andre bidrag eller gebyrer til foreningen.
Der er ikke fællesgæld i foreningen.
Der betales ikke indskud.
Der er ikke gebyr i forbindelse med en overdragelse.

Der er ikke en antenneforening.

Oplysninger om formand og kasserer kan findes her: Bestyrelsen

Seneste regnskab, budget og generalforsamlingsreferat findes her: Referater

Vedtægter findes her: Vedtægter

Der er ikke noget ordensreglement.