Til ejendomsmæglere

Gebyr for udarbejdelse af EJENDOMSMÆGLER SKEMA kr. 500

Her kan I evt. udfylde de oplysninger der er relevante for Fossgaarden. 
På denne side kan ejendomsmæglere finde oplysninger til brug ved et hussalg.

Der er IKKE medlemspligt i grundejerforeningen.

Kontingentet udgør 4,800 kr. pr. år som opkræves som en engangsbetaling i starten af april.
Der er ikke andre bidrag eller gebyrer til foreningen.
Der er ikke fællesgæld i foreningen.
Der betales ikke indskud.
Der er ikke gebyr i forbindelse med en overdragelse.

Da medlemskab er personligt er det ikke relevant om forrige ejer er i restance.

Der er ikke en antenneforening.

Oplysninger om formand og kasserer kan findes her: Bestyrelsen

Seneste regnskab, budget og generalforsamlingsreferat findes her: Referater

Vedtægter findes her: Vedtægter

Der er ikke noget ordensreglement.