Regnskab 2005

REGNSKABSGENNEMGANG 8.11.2005. 
 
 
Foreningskonto 
Renteindtægten var ca. 3000 større end sidste år. Vi kunne i en periode hensætte kr. 700.000 på aftalekontoen og opnåede herved lidt højere rente. 
 Konto 2010 - Gebyr giro 2.063,49 
Omkostninger ved kontingentopkrævning. Af foreningens 215 medlemmer betalte 198 rettidigt. De resterende kom dumpende i løbet af maj, juni og juli. Hvis de sidste også havde betalt rettidigt havde vi sparet kr. 600 i gebyr. I 2006 bliver der sendt rykkerbreve ca. 20. april, hvor der er påført et gebyr på kr. 50,- Da for sen indbetaling for det meste skyldes forglemmelse vil jeg foreslå medlemmerne at tilmelde sig til betalingsservice. Ca. 100 medlemmer er allerede tilmeldt. 
 Konto 2030 - Fællesareal vedligeholdelse kr. 27.786,25 
Heraf gik 20.000 til klipning langs stien og delvis rydning af trekanten samt ny bom ved Lyngholmvej. Et stort 
træ, der var væltet ind på en nabogrund, kostede os godt 5000 at få fjernet. 
 Konto 2120 - Diverse foreningsudgifter 1.912,85 
Heraf ca. 1,100 i underskud ved fastelavnsarrangementet. 
 Årets resultat for foreningskonto: 
Et underskud på kr. 5.053,39 der er overført til egenkapital. 
 
Vejkonto 
 Konto 3320 - Rensning af vejbrønde: 4.663,75 
Dette arbejde blev udført af Kommune Teknik København (KTK). Tidligere betalte vi godt 20.000,00 for det samme arbejde. Vi sparede således 15.000,00. Det gør vi også i regnskabsåret 2005/06. Men KTK har sagt kontrakten op med alle grundejerforeninger, så vi skal finde en ny leverandør til efteråret 2006. 
 Konto 3330 - Vejvedligeholdelse Kr. 284.621,00 
Indhold: Udlægning af sten m.m. på stien ca. 60.000,00 Vejvedligeholdelse ca. 200.000,00 Rosenbed og blomsterkummer ca. 24.000,00. 
 Konto 3340 - Vejreparationer 18.742,25 
Udskiftning af en rendestensrist på Lyngholmvej og reparation af en rendestensbrønd på Tyborøn Alle. 
 Konto 3350 - Diverse vejudgifter: 1.500,00 
Udfærdigelse af tilstandsrapport for foreningens veje kr. 1.500,00 Det er den rapport (bilag) der er grundlag for ovennævnte ca. 200.000 som vi har brugt til vejvedligeholdelse. 
 Årets resultat for vejkonto 
Et underskud på kr. 150.917, der er overført til egenkapital. 
 
Status 
 Konto 7030 - Aftaleindskud Bank 
Der står stadigvæk 450.000 på konto for aftaleindskud i Jyske Bank. De er bundet indtil 15/12 2005. 
 Konto 7410 - Påbegyndt vejarbejde 225.421,- 
Arbejdet er nu færdiggjort og regningen bliver betalt i nær fremtid 
 Konto 7411 - Skyldigt kontingent 3,165,- 
Kontingent til Fællesforeningen, vi forventer en opkrævning i denne måned. 
Når disse 2 regninger er betalt er der stadig ca. 70.000 tilbage på transaktionskontoen i Jyske bank. 
 Konto 7500 - Egenkapital pr. 01-10-04: 680.599,36 
Når egenkapitalen pr. 01.10.2004 (680.599.36) er reduceret med årets underskud fra forenings- og vejkonto, 
kan vi starte pr.01.10.2005 med en ny egenkapital på 524.628.97. 
 
Fordeling af egenkapitalen pr. 01.10.2005: 
Foreningskonto     34.717,25 
Vejkonto             489.911,72 
I alt                     524.628,97