Generalforsamling agenda 2013

GRUNDEJERFORENINGEN ”FOSSGAARDEN” 
Medlemmer af grundejerforeningen inviteres hermed til: 
 
Generalforsamling 2013 
Torsdag den 14. november 2013, kl. 19.00 – 22.00 ”Kulturstationen Vanløse", Frode 
Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse. 
 
OBS! Kl. 18.00: Kbhs Politi oplyser om nabohjælp, indbrudssikring mm. 
 
Endelig dagsorden i henhold til foreningens vedtægter 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år – status på projekter 
 
3. Aflæggelse af regnskab 2012/2013 
 
4. Vedtagelse af regnskab og budget for 2013/2014 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
 
1) Jørgen Bengtson stiller følgende forslag: 
”Undertegnede stiller forslag om, at der i foreningens servitutter indføres en servitut der forhindrer etablering af rockerborge.” 

2) Inge Larsen, Lyngholmvej 22 stiller følgende forslag: 
Hensigtserklæring om vedligeholdelsesarbejder i hus & have i Grundejerforeningen Fossgaarden 
Det er dejligt at bo i en grundejerforening, hvor der stort set altid er medlemmer i gang med at vedligeholde huse og haver. Fx bygning af carporte, fræsning af fuger i murværk, nye flisearealer, istandsættelse af kældre, nye vinduer, træfældning, græsslåning osv. 
Til vedligeholdet hører også en meget stor og støjende maskinpark (borhammere, vinkelslibere, pladevibratorer, kompressorer, motorsave, benzindrevne græsslåmaskiner, havefræsere osv.). Da en meget stor del af vedligeholdelsesarbejderne i foreningen foregår ved egen kraft og gode venners hjælp, arbejdes der som hovedregel uden for normal daglig arbejdstid (for dem er på arbejdsmarkedet) og i weekenderne. 
Det indebærer desværre også, at maskinparken kan være på fulde omdrejninger også på de dejlige sommeraftener, hvor andre af foreningens medlemmer bruger tiden på at nyde haven, lege med børnene, griller osv. 
Til gavn og glæde for alle foreslår vi, at Fossgaardens generalforsamling vedtager en hensigtserklæring om ro og fred i nogle af de timer, hvor alle har fri. 
  • Brug af støjende maskiner, motorplæneklippere osv. 
Generalforsamlingen henstiller til, at udendørs vedligeholdelsesarbejder hos foreningens medlemmer der forudsætter brug af støjende maskiner som hovedregel: 
  • Afsluttes senest kl. 18.30 på hverdage i perioden fra 1. april til 1. november.
  • Fortrinsvis udføres mellem klokken 10-12 og 14-17 på lørdage, søndage og helligdage. 
Det foreslås, at hensigtserklæringen udsendes på papir til alle medlemmer sammen med en kopi af referatet fra generalforsamlingen. Erklæringen lægges desuden på foreningens hjemmeside. 
Vi ønsker ikke sanktioner, men appellerer til omsorgen for det fælles. I det lange løb vil alle få glæde af ”spærretiden”, hvis vi overholder den. 

6. Valg til bestyrelsen: 
Formand for 2 år: Thomas Larsen (genopstiller) 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Martin Granau (genopstiller) 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Anders Kamper (genopstiller ikke) 
Suppleant for 1 år: Bjarne Jørgensen (genopstiller) 
Valg af revisorer: Mogens Hansen og Uffe Dam (begge genopstiller) 
 
7. Eventuelt. 
 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen Vanløse d. 6/11-2013