Bilag 2005

Bilag til dagsorden til generalforsamling 2005 
 
BESTYRELSENS 3 FORSLAG TIL TREKANTEN 
ved Fossgården generalforsamling den 8. november 2005 
 
 
Baggrund 
Jf. aftaler på generalforsamlingen 2004 er følgende aftalt: 
Trekanten ryddes og åbnes op så den ikke inviterer til at gemme sig, tænde bål eller smide affald. 
Der anlægges en stor græsplæne i midten og beholdes kun sunde og smukke træer. 
Dette arbejde er bestilt ved anlægsgartner Benny Rask og igangsættes når løvet at faldet. 
 
Fremover skal Trekanten gennemgås af en anlægsgartner 3 – 4 gange om året. Der er endnu ikke forhandlet om det skal være en fast aftale eller behov. Prisen for løbende vedligeholdelses vil ramme ca. 20.000 årligt. 
 
 
  Indhold Økonomi
 1 Opstilling af nye borde og bænke Pris max 15.000,- 
Pengene kommer fra foreningens konto til fællesarealer fra det almindelige budget.
 2 Legeplads til de 1-6årige 
Indeholdende redskaber der kan stå på græs; lav 
legevinkel, balanceområde med kolbøttestænger, 
gynger og vipper.
 Pris 50.000,- 
Pengene forslår bestyrelsen kommer fra foreningens vejkonto. I 2003 overførte vi ca. 60.000 fra foreningskontoen til vejkontoen. Dem vil vi forslå tilbageføres og bruges på Trekanten.
 3  Legeplads til de 1-12årige 
Indeholdende svævebane, balanceområde med 
kolbøttestænger, gynger og vipper. 
 Pris 90.000,- 
Pengene forslår vi kommer fra foreningens vejkonto. I 2003 overførte vi ca. 60.000 fra foreningskontoen til vejkontoen. Dem vil vi forslå tilbageføres og bruges på Trekanten.

 
Legeplads som idé: 
Hvis der er enighed om at anlægge en legeplads har vi uendeligt mange muligheder. Vi kan jo starte i det små og tillægge flere ting hvis det viser sig at blive velbesøgt. 
 Bestyrelsen har modtaget 4 tilbud fra firmaet ”Lars Laj Legepladser”, disse fremlægges på 
generalforsamlingen som baggrund for ovenstående 3 forslag. Bilag til dagsorden til generalforsamling 2005 
Til Generalforsamlingen i grundejerforeningen Fossgaarden den 8. november 2005 
 
 
 
Jeg vil gerne stille følgende forslag til foreningens generalforsamling: 
 
Der indkøbes i 2006 en fælles trailer som foreningens medlemmer kan låne til f.eks. at køre have- og bygge affald til genbrugspladsen, flytte og andre former for transport. Traileren skal kunne lånes ud på linie med de fælles haveredskaber foreningen stiller til rådighed for medlemmerne. 
 
En egnet trailer koster et sted mellem kr. 6.500 og 10.000 afhængig af størrelse og lasteevne. 
(og fås selvfølgeligt også dyrere) 
 
Jeg vil gerne indgå i arbejdet med f.eks. at anskaffe traileren og sammen med bestyrelsen finde en egnet måde at opbevare og udlåne den på. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Flint 
Småkær 1