Bestyrelsesmøde den 27. oktober

Referat af bestyr. møde GF-Fossgaarden 27.10.2015

 

Tilstede:

Elisabeth Eva Lene Thomas Referent Paul

Fraværende: Martin

 

AGENDA

 

KOMMENDE GF:

·       Dato 17.11 ikke til gennemførelse. Blot 1 bestyrelse medlem kan.

·       Aftalte ny dato 26.11. Bestyrelsen fuldtallig

·       Lene og Thomas laver ny GF-indkaldelse. Elisabeth omdeler 30.10, samt Paul genudsender og oplægger nyt

 

·       Elisabeth ønsker at genopstille.

·       Paul re-booker lokale 28.10.

·       Indkomne forslag:

Bestyrelsen drøftede 3 indkomne forslag.

De udsendes med endelig indkaldelse via e-mail og website.

Heraf kan fremmødte drøfte og afstemme.

 

Regnskab

·       Flot arbejde, og Eva fremlægger til revisor ca. 30.10.

·       Ingen bemærkninger til regnskab 2015

·       Ingen bemærkninger til budget 2016

 

Bestyrelse beretning drøftet:

·       Fælles aktiviteter: loppedage, fastelavn, æbledag

·       Trekantens fortsatte vedligehold og opsyn. Kommunal servitut finder Lene til fremlæggelse for god ordens skyld og information.

·       Fossgårdsvejen bed renoveret.

·       Vigtigt at atter nævne medlemmer skal holde hække til skel, og fortove rene for alles skyld og besparelser i vejbudget. Også for almen sikkerhed og hensyn til fællesskabet.

·       Martin fremlægger vej situation. Store fremtidige omkostninger.

·       Martin fremlægger Klimavej oplæg og evt. Fremtid

 

Lene og Martin deltager 28.10 i Klimavej møde)

 

Referat af bestyr. møde GF-Fossgaarden 27.10.2015