Bestyrelsesmøde 17. september

 

 REFERAT af bestyrelsesmøde 17.09.15 i GF Fossgaarden

 

Tilstede: Lene Andersen Poaul Schatteles Martin Granau Thomas Larsen

 

Fraværende: Eva Styner Elisabeth Berg

 

Ref.: Thomas Larsen

 

Bestyrelsen beslutningsdygtig og ref. som nedenstående:

 

·       GF dato fastsat 17.11

 

a.     TL udarbejder indkaldelse og trykker 230 stk.

b.     PS opsætter på site

c.     MG omdeler senest ult. september

d.     LA kontakter 2 emner for accept af dirigent, og giver formand besked inden 01.11.15.

 

·       Sneaftale accepteret med Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S

 

·       Regnskab forberedes af LA og ES i samarbejde med Marianne Bach.

a.     LA doodler indkaldelse for budget lægning når regnskab er klar senest 15.10, herefter underskriver formand og revisor reviderer.

b.     Fortsat mangler for betaling, ikke mange

c.     Forbruget lavt indtil videre, grundet mild vinter sæson 14/15

d.     Ikke kraftige veje rep. indtil dato.

 

·       KLIMAVEJ.DK drøftet og individuelle medlemmer kontakter både VGS og Klimavej.dk for uddybende information.

a.     Bestyrelse vedtager eller afviser accept af indledende manøvre kr. 40.000. inden 01.10.15

 

·       VEJE

a.     MG reparerer fortsat:

b.      Graverende fortove omlægges totalt i antal nødvendige meter.

c.     Veje lappes fortsat

d.     MG indhenter 2 tilbud hver gang større reparationer.

 

·       2 forslag drøftet om graffiti hhv. grundejeres mangel på ukrudtsbekæmpelse og hække ud over matrikel.

a.     TL indhenter mere info i KK vedr. evt. foldere

b.     TL forbereder oplæg for link til siten

 

·       Henvendelser fra medlemmer

 

a.     TL havde indgået aftale med Ferringvej 10 om løsning på Stele.

b.     MG besvarer Herlufholmsvej 67 om medlem indledningsvis får samlet accept af de berørte beboere på samlet vejstykke før bestyrelsen initierer videre.

 

Næste møde: doodles af LA.