Bestyrelsesmøde den 17. september

REFERAT af bestyrelsesmøde 17.09.15 i GF Fossgaarden

Tilstede: Lene Andersen Poul Schatteles Martin Granau Thomas Larsen Fraværende: Eva Styner Elisabeth Berg

Ref.: TL

Bestyrelsen beslutningsdygtig og ref. som nedenstående:
 • GF dato fastsat 17.11
  • TL udarbejder indkaldelse og trykker 230 stk.
  • PS opsætter på site
  • MG omdeler senest ult. september
  • LA kontakter 2 emner for accept af dirigent, og giver formand besked inden 01.11.15
 • Sneaftale accepteret med Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S
 •  Regnskab forberedes af LA og ES i samarbejde med Marianne Bach. 
  • LA doodler indkaldelse for budget lægning når regnskab er klar senest 15.10, herefter underskriver formand og revisor reviderer.
  • Fortsat mangler for betaling, ikke mange
  • Forbruget lavt indtil videre, grundet mild vinter sæson 14/15
  •  Ikke kraftige veje rep. indtil dato.
 • KLIMAVEJ.DK drøftet og individuelle medlemmer kontakter både VGS og Klimavej.dk for uddybende information
  • Bestyrelse vedtager eller afviser accept af indledende manøvre kr. 40.000. inden 01.10.15
 • VEJE:
  • MG reparerer fortsat:
  • Graverende fortove omlægges totalt i antal nødvendige meter.
  • Veje lappes fortsat
  • MG indhenter 2 tilbud hver gang større reparationer
 • 2 forslag drøftet om graffiti hhv. grundejeres mangel på ukrudtsbekæmpelse og hække ud over matrikel.
  • TL indhenter mere info i KK vedr. evt. foldere
  • TL forbereder oplæg for link til siten
 • Henvendelser fra medlemmer:
  • TL havde indgået aftale med Ferringvej 10 om løsning på Stele.
  • MG besvarer Herlufholmsvej 67 om medlem indledningsvis får samlet accept af de berørte beboere på samlet vejstykke før bestyrelsen initierer videre.
 • Næste møde: doodles af LA.