Bestyrelsesmøde 18. januar

Referat bestyrelse


Til stede: Lene, Paul, Martin, Niels, Eva, Tine


Fastelavn

Paul har udsendt invitation pr. mail. Maillisten skal udvides, så vi fremover har lettere ved at kontakte medlemmerne. Derfor besluttes det, at invitationen skal husstandsomdeles, og at der på invitationen skal opfordres til, at man melder sig på maillisten og på foreningens nye facebookside.

→ Niels, Eva og Tine husstandsomdeler

Paul står for indkøb, Søren for kakao.

På selve dagen hjælper Paul, Lene, Tine og måske Niels og Martin

Tine kontakter endvidere Annemette og Birger (har givet tilsagn), ligesom flere beboere allerede har tilbudt at hjælpe via mail.

 

Klimasikring

Der skal afholdes informationsmøde med MTHøjgaard. Mødet er sat til 10. februar, og nærmere info om tid og sted følger.

Lene opfordrer til, at så mange som muligt fra bestyrelsen deltager med henblik på at være klædt på til kommende debat med naboer og andre interessenter.

Indtil videre er udarbejdet et prækvalificeret forslag, det endelige forslag fra MTH kommer om ca. 2 mdr. og skal efterfølgende præsenteres og (forhåbentlig) godkendes på den ekstraordinære generalforsamling.

I perioden op til GF skal vi have mobiliseret en form for beboerinddragelse, hvor Anders Kamper, Mogens Hansen og evt. Per Stengade fra Toftøjevejs Vejlaug forventes at ville bidrage.

 

Generelt

→ Det besluttes, at mandag fremover – som udgangspunkt – skal være fast mødedag

→ I første egentlige referat skal vi lave en status over igangværende projekter, en to-do liste og en beslutningsprotokol.