Bestyrelsesmøde 17. september

REFERAT af bestyrelsesmøde 17.09.15 i GF Fossgaarden

Tilstede:

Lene Andersen

Paul Schatteles

Martin Granau

Thomas Larsen

Fraværende:

Eva Styner

Elisabeth Berg

Ref.: Thomas Larsen (TL)

Bestyrelsen beslutningsdygtig og ref. som nedenstående:

 • GF dato fastsat 17.11.2015
 • TL udarbejder indkaldelse og trykker 230 stk.
 • PS opsætter på site
 • MG omdeler senest ult. september
 • LA kontakter 2 emner for accept af dirigent, og giver formand besked inden 01.11.15.

Sneaftale accepteret med Anlægsgartnerfirmaet Kirkegaard A/S

Regnskab forberedes af LA og ES i samarbejde med Marianne Bach.

LA doodler indkaldelse for budget lægning når regnskab er klar senest 15.10, herefter underskriver formand og revisor reviderer.

 • Fortsat mangler for betaling, ikke mange
 • Forbruget lavt indtil videre, grundet mild vinter sæson 14/15
 • Ikke kraftige veje rep. indtil dato.
 • KLIMAVEJ.DK drøftet og individuelle medlemmer kontakter både VGS og Klimavej.dk for uddybende information.

Bestyrelse vedtager eller afviser accept af indledende manøvre kr. 40.000. inden 01.10.15

VEJE:

 • MG reparerer fortsat:

        Graverende fortove omlægges totalt i antal nødvendige meter.

 • Veje lappes fortsat
 • MG indhenter 2 tilbud hver gang større reparationer.


2 forslag drøftet om graffiti hhv. grundejeres mangel på ukrudtsbekæmpelse og hække ud over matrikel.

 • TL indhenter mere info i KK vedr. evt. foldere
 • TL forbereder oplæg for link til siten

 

Henvendelser fra medlemmer:

 • TL havde indgået aftale med Ferringvej 10 om løsning på Stele.
 • MG besvarer Herlufholmsvej 67 om medlem indledningsvis får samlet accept af de berørte beboere på samlet vejstykke før bestyrelsen initierer videre.

Næste møde: doodles af LA.