Bestyrelsemøde 25. oktober

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2016

Fordeling af ansvarsområder

Tine er fremover portvagt på indkomne mails og får dem fordelt til rette ansvarlige. Eva har ansvar for økonomi, Martin for veje, Niels og Tine for Trekanten, Tine for referater og hjemmeside, Paul (herefter ny mand m/k) for arrangementer og Lene for alt, hvad der ikke hører under overstående.

Indkomne forslag

De indkomne forslag blev drøftet. En beboer på Nymindevej ønsker beskæring af et stort træ på Trekanten. Flere beboere stiller til forslag at renovere foreningens fortove. Begge forslag vil være til drøftelse og afstemning på generalforsamlingen.

Regnskab

Regnskabet har været forbi både Uffe Dam og Mogens Hansen, som ikke havde kommentarer.

Budget

Både budget og kontingent bliver afhængigt af, hvad der bliver besluttet vedrørende fortovene.

Kontingent

Der vil blive lavet forskellige kontingentmodeller, som bliver udslagsgivende for, hvor lang tid det kommer til at tage at anlægge foreningens fortove.

Hvem er på valg og hvem genopstiller?

 

Lene, Martin og Tine blev sidste år valgt ind for en 2-årig periode og er derfor ikke på valg. Eva og Niels er på valg, mens Paul ikke genopstiller.  Birger Wilhelmsen stiller op. Eva hører om Mogens Hansen og Uffe Dam genopstiller som revisorer, og om Marianne Bach genopstiller som revisorsuppleant.

Fællesforsikring

Eva vil undersøge, hvordan vi får tegnet en fælles foreningsforsikring og skriver til Vanløse Grundejersammenslutning.

Dato for ekstraordinær generalforsamling

 

 

Bestyrelsen skal have godkendt projektforslaget for klimasikring inden 1. marts 2017, så den ekstraordinære generalforsamling bliver højst sandsynligt i uge 8.

 

 

Generalforsamling afholdes mandag den 7. november 2016