Best 2014-01-14

GF Fossgården 
Bestyrelsesmøde 14.1.14 
 
Dagsorden: 
1. Udvalg og kommende arrangementer 
a. Fastelavn 
b. ”Loppe”dag 
c. Æbledag 
2. Vejudvalg 
3. Vejbump 
4. Belysning i Fossgården 
5. Kasserer 
6. Planer for fortov 
7. Website 
8. Trekanten 
a. Diverse info fra Thomas 
9. Anden opfølgning siden generalforsamling 
a. Lømler 
b. Nabohjælp 
10. Kommunikation internt i bestyrelsen 
 
Ad 1: Elisabeth og Paul står for fastelavn. Paul handler ind og Elisabeth hænger opslag op. Thomas laver invitationen. Marianne står for registrering af tilmeldinger. Det finder sted søndag d. 2.3. på Trekanten. 
 
 Loppedagen arrangeres af Stine og Bjarne. Traditionen tro vil det finde sted 2. pinsedag – mandag d. 9.6. 
 
 Æbledagen Thomas og Anders står for den dag. Invitationen kommer ud sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Æbledagen finder sted 5.10. 
 
Ad 2: Martin overtager tjansen efter Anders. Der bliver vejsyn en gang i foråret. 
 
Ad 3: Ca. 14.3. starter entreprenøren på at anlægge de nye vejbump i foreningen. 
Der er et issu med en enkelt grunejer. Elisabeth og Bjarne vil tale med hende. 
Såfremt hun fastholder et nej, har vi en ny situation, som vi må tage stilling til. 
 GF Fossgården 
Ad 4: Kommunen vil på et eller andet tidspunkt pille de nuværende master og ledninger ned, hvorefter der vil blive stillet nye op. Vi vil ikke få indflydelse på, hvordan de kommer til at se ud. 
 
Ad 5: Vi kommer til at skulle bruge et menneske til at varetage hvervet som kasserer, når Marianne rejser til Brasilien i forsommeren. Thomas skriver om det på invitationen til fastelavn. 
 
Ad 6: Det vil være en betragtelig udgift for foreningen at få renoveret samtlige fortove i foreningen. Omfanget af omkostningerne har først bundfældet sig nu, derfor vil der komme et forslag på næste bestyrelsesmøde om at ændre den beslutning, vi traf sidste år. 
 
Ad 7: Der er afsat 30.000 kr. til en opdatering eller udskiftning af foreningens nuværende hjemmeside. Paul er tovholder og implementerer dette, mens Stine hjælper til med layout. 
 
Ad 8: Stormene havde lavet noget ravage på Trekanten. Det skulle være i orden nu. 
Thomas holder øje med området og tager sig af nogle af de unge mennesker, der med mellemrum bruger Trekanten til knapt så heldige aktiviteter. 
 
Ad 9: Inspireret af Thomas og politimanden fra generalforsamlingen en opfordring til at tage fat i personer, der ikke umiddelbart er set i området og spørge til deres ærinde. Men gå, hvis det bliver utrygt. 
 På næste generalforsamling vil vi gerne kunne præsentere en statistik over indbrud i vores område. 
 
Ad 10: Doodle vil blive brugt til indkaldelse til bestyrelsesmøder. Mindre ting kan ”aftales” via mails. 
 
Ref.: 
Bjarne