Best 2013-03-11

Referat af bestyrelsesmødet d. 11/3-13 – GF Fossgården
 
Til stede: Thomas, Marianne, Paul, Martin 
Afbud: Anders, Bjarne. 
 
1. Vi har fået overdraget et askebæger med inskriptionen ”GF Fossgården 1918-1943”. Det er hermed blevet foreningens formands-vandrepokal. 
2. Vi er obs på det ødelagte hjørne Lyngholmvej/Ålekistevej. Thomas har bl.a. fotos af ødelæggelserne, så Bane Danmark kan holdes ansvarlig. 
3. Vi har skiftet bank fra Nordea til Jysk pga. hårde gebyrer. I den forbindelse rykker vi udsendelsen af opkrævninger og betalingsfristen en måned til 1/5. 
4. Ejendomsmæglerforespørgsler i forbindelse med salg af ejendomme sættes op til 500,- gældende fra dags dato. 
5. Vedr. kabellægning har vi svaret forvaltningen , at DONG bedes tage hensyn til den forestående etablering af vejbump. Vi har ikke fået noget svar herpå endnu. Vi går ud fra, at vi vil høre nærmere såfremt der bliver tale om at få ny gadebelysning, men det er ikke aktuelt endnu. 
6. Fortovsrenoveringen stilles i bero indtil videre pga. de omfattende projekter, der foregår på foreningens veje. 
7. Vejbumpsituationen er den, at projektet ligger klart til indsendelse med undtagelse af Nymindevej, hvor det lige nu er umuligt at få lagt bump tilstrækkelig tæt til at vi kan få det godkendt i kommunen. Paul gør et sidste forsøg. ellers bliver vejen en 50 km-zone. Mogens Hansen laver tegningerne færdige, hvorefter projektet indsendes til godkendelse i kommunen. 
8. Marianne skriver ud til ikke-medlemmer og tilbyder dem at melde sig ind i foreningen. I modsat fald modtager de fakturering for snerydning. 
9. Fastelavn blev gennemført med vanlig stor deltagelse og var igen i år en stor succes. 
Billeder ligger på hjemmesiden. 
10. Evt. – Loppedag bliver mandag d. 20/5 (2. pinsedag).