Best 2012-11-04

Referat af bestyrelsesmødet 4. november 2012, Grundejerforeningen Fossgården 
Til stede: Anders, Thomas, Anette, Paul, Martin (ref.). 
Afbud: Bjarne. 
 
1. Dagsordenen til GF blev gennemgået. 
 1) Bestyrelsen vil opfordre Lene Flint Andersen til hvervet. 
2) TL vil fortælle om, at vi har fået et nyt snerydningsselskab, Trekanten, bistader, fastelavn, loppemarkedsdagen 28. maj og æbledag. AK orienter om vejene. MG fortæller om status på vejbump. 
3+4) Fremlæggelse af regnskab og budget v/TL 
5) To forslag 
6) Valg 
7) Aktivering af udvalg 
Fastelavn 
Æbledag 
Loppemarked 
Trekant 
8) Evt 
2. MG tager mac med, PS tager projektor med, Anette sender regnskabsfiler direkte til Paul, AK sender foto af fortorv på Aggervej til MG 
3. Snevagten vedtaget af bestyrelsen. 
4. Evt. -