Best 2012-06-18

Hos Anders 
Dagsorden 
1) Gennemgang af sidste referat. 
Godkendt. 
2) Vejbump jf. generalforsamlingsbeslutningen. 
Bumpplaceringen er nu i orden, og tegningsmaterialet bliver nu udfærdiget i overensstemmelse hermed. Ansøgningen forventes udarbejdet indenfor en måneds tid. 
3) Veje – Aggervej. 
Aggervej ønsker også deres vej trafiksaneret, hvilket kræver at også den tilstødende grundejerforening synes at det er en god idé. Anders går videre hermed. 
4) Vejgennemgang. 
Anders har gennemgået vejene med Michael Juul Larsen, og der skal laves rigtig mange småhuller. Nogle fortorve er slidt helt ned og bør renoveres rigtigt. Vi beslutter følgende: 250.000,- afsættes til vejreparationer og renovering af fortorve. Vi begynder med Fossgårdsvej ved Ålekistevej (op mod jernbanen). Næste år vil vi se, hvor meget der bruges på snerydning og på den baggrund beslutte, hvor meget vi så kan bruge på at fortsætte fortorvsrenoveringen. 
 
5) Nabohjælp som led i tyveriforebyggelse tages op på næste bestyrelsesmøde. Paul lægger link vedr. nabosikring på hjemmesiden. 
6) Trekanten. Martin skriver brev til de grundejere, der måtte ønske at lave låge og sti ud mod trekanten, at det vil have en kriminalpræventiv virkning, som bestyrelse vil opfordre til at imødegå. 
7) Æbledag fastsættes til søndag d. 30. september kl. 10-15. Bjarne og Paul går videre med arrangementet. 
8) Generalforsamling fastsættes til 13. november 2012. Anette booker lokaler til GF. Indkaldelsen skal også indeholde invitation til æbledag. 
9) Næste møde i august. Thomas doodler forslag. 
10) Evt. IAB