Best 2012-03-15

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2012, GF Fossgården 
Til stede: Thomas, Bjarne, Paul, Anette, Martin. Afbud: Anders 
 
1. Kort informativ status 
Økonomi 
Anette: skal lige have krævet kontingent ind, som er udsendt her i marts m frist 1. April. 
Snerydning er blevet 15-17.000,- 
Kassebeholdning ca. 500.000,- 
Hjemmeside 
Paul: IAB 
 
2. VGS-nyheder / DONG-staus 
Thomas: DONG begynder at skyde strøm ind fra maj 2013. 
 
3. Trekanten 
Thomas: 
Vi giver tilladelse til at beboer, der er generet af træ ved hegn, at han gerne selv må fjerne træet. 
Næste gang fremkommer Lene og Thomas med plan for trærenovering. 
Bjarne har hørt om et afvandingsprojekt på Bangsbo Plads og vil undersøge nærmere. 
 
4. 
Vejbump. 
Martin orienterede om foreløbig status. Der er indhentet tilbud og holdt møde med entreprenører, men der skal indhentes flere tilbud, når projektet er skitseret nærmere. Vi har skrevet et par uddybende spørgsmål til vores sagsbehandler i Center for Trafik. Hun vender tilbage efter 23. marts. Procedure herefter bliver underskrifter fra berørte grundejere, udfærdigelse af tegningsmateriale og afsendelse af ansøgning. Bumpene når næppe at blive etableret før i august. 
 5. 
Problemer på Trekanten. 
Der drøftedes forskellige løsninger. Vi inviterer en SRP-medarbejdere til næste bestyrelsesmøde. 
Thomas kontakter SSP. 
Problemerne på trekanten tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
6. 
Loppedag idé. 
Bjarne: 2. Pinsedag. Invitationer udsendes pr. mail og vil fremgå af hjemmesiden. 
 
7. Diverse. 
Mødeindkaldelse sker fremover på den måde at Thomas lægger mødedage ud to mdr. ud i fremtiden, hvor man så melder sig til. 
Næste møde skal ligge inden sommerferien og have problemerne på Trekanten på dagsordenen.