Best 2011-09-20

Referat af best.møde tirsdag d. 20. sept. 2011 
 
Sted: hos Bjarne 
Til stede: Anette, Lene, Thomas, Bjarne, Anders. 
Fraværende: Paul. 
Referent: Anders 
 
Dagsorden 
1. Orientering om veje, vejbump m.m. 
2. Generalforsamling 
3. Grøn vedligehold 
4. Nye medlemmer og info til dem. 
5. VGS og Fællesforeningen, møder m.m. 
6. Næste møde 
7. Eventuelt 
 
Ad 1 
Et vejbrønd ud for en grundejer på hjørnet af Selsøvej/Jyllingevej er sunket og er derfor afspærret af kommunen med en jernplade. Den skal repareres, men grundejeren er ikke medlem af foreningen og skal forestå udgiften til reparation selv. Grundejerens fremtidige medlemsforhold skal afklares - enten skal han med hos os eller hos den grundejerforening, der i forvejen dækker Selsøvej. 
Ud for Bulbjergvej 27 skal der repareres et hul i vejen, det er skabt, efter at kommunen eller DONG har været der. Endvidere skal der lappes huller på Kongsdalsvej, et stykke fortov på Fosgaardsvej 12 samt et hul i vejen på Tyborøn Alle. 
Den nye grundejer/medlem, Lars Hestbech, på Ferringvej 10, har spurgt, hvordan de skal forholde sig til deres vejbump ud for den indkørsel, de planlægger at lægge lige ud for vejbumpet. Bestyrelsens holdning er, at vejbumpet skal genetableres med betonpillen. Det besværliggør bilindkørsel til den nye indkørsel, men så må bumpet flyttes fem-ti meter længere ned ad vejen. Forudsat, at vejens grundejere er enige i det og at kommunen tillader det. Grundejeren vælger selv at lægge indkørslen i højre side, hvor vejbumpet er. Af samme grund er det grundejeren, der selv skal bekoste flytning mv. i den forbindelse. 
Anders svarer Lars Hesbech. 
Bjarne kontakter Dong for at høre, hvornår de begynder de at grave i fortovene for at få fibernettet i jorden. 
 
Ad 2 
Indtil videre lægges den 14. november i Kulturhuset kl. 19.30. 
Forbedelserne er i gang. 
På valg er Lene (modtager ikke genvalg), Thomas, Bjarne, Anders (der alle modtager genvalg, hvis forsamlingen vil det) 
 
Ad 3 
Grøn vedligehold fungerer, og de gør et godt stykke arbejde. De skal orienteres om, at kummerne ved vejbumpene på Ferringvej også skal ordnes. 
 
Ad 4 
De medlemmer, der ikke er medlem af grundejerforeningen inviteres til generalforsamlingen, så de kan se, hvad vi laver og orienteres om, hvad der sker i området. Selvsagt med henblik på, at de så er medlemmer sidenhen. 
 Ad 5 
Bjarne tager til møde i Vanløse Grundejersammenslutning den 25. 
oktober, der har temaet "vand" på programmet. Det berører os alle. 
Hvad kan vi som grundejere gøre for at sikre vores huse m.m.? I den forbindelse er det relevant, om det er muligt at få et tilbud fra en kloakmand/VVS´er, hvis flere grundejere vil investere i en såkaldt højvandslukke eller pumpebrønd. Mængderabatten må være til at få øje på, hvis mange går sammen. Bestyrelsen er enig om, at den ikke forestår koordineringen, da det hurtigt kan blive en stor arbejdsbyrde. Tages op på generalforsamlingen. 
 
Ad 6 
Næste bestyrelsesmøde er 26. oktober hos Thomas kl. 20.00. 
 
Ad 7 
Æbledagen er søndag den 9. oktober 10-16 på Småkær. 
Bjarne og Stine Elmholt fra Lyngholmvej 18 arbejder videre på en idé om en gang om året at omdanne Lyngholmvej til et loppemarked, hvor alle GFs medlemmer kan komme og sælge brugt (og nyt??). Dato m.m. følger.