Best 2011-05-31

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 31. maj. 2011 
 
Til stede: Anette, Thomas, Lene, Bjarne, Anders 
Afbud: Paul 
Referent: Anders 
Møde afholdt hos: Lene 
 
Dagsorden: 
1. Vedligeholdelse af Trekanten 
2. Vejgennemgang 
3. Trafikdæmpning og vejbump på Lyngholmvej 
4. Økonomisk status 
5. Brev til grundejere ang. snerydning 
6. Hockeybanen 
7. Eventuelt. 
8. Næste møde 
 
Ad 1. 
Thomas har haft besøg af adskillige gartnere for at få et tilbud på vedligeholdelse af Trekanten og de øvrige grønne arealer. Priserne har varieret rigtig meget. Vi er landet på et tilbud fra Greenline i Kvistgaard, der gav et tilbud på 17.350 kr. for at komme til bunds i bedene m.v. Siden koster det 18.875 om året for at få vedligeholdt arealerne samt 890 pr. gang for at få slået græsset. Thomas kontakter firmaet og siger god for aftalen. 
Der blevet snakket en del frem og tilbage om muligheden for selv at gøre noget af arbejdet, men vi landede på, at skal gøres regelmæssigt af et firma. 
 
Ad 2. 
Anders havde i midten af maj vejgennemgang med Gert Mainz fra Kommune Teknik København (KTK). Også i denne omgang reparerer vi det mest nødvendige, da vi stadig venter på, at DONG kommer og graver vores fortove og delvist vejene op for at lægge fiberkabler i jorden. 
Tilbuddet fra KTK var ikke kommet inden mødet, men det mailes til bestyrelsen så snart, der foreligger, så arbejdet kan udføres. 
 
Ad 3. 
Anders er i gang med at udarbejde en ansøgning til kommunen om trafikdæmpning af Lyngholmvej ned til Thyborøn Alle. Vejen er meget plaget af gennemkørende trafik i høj fart. Mogens Hansen supporterer, og håbet er, at ansøgningen kan sendes senest i eftersommeren. Fra gruppen, der har arbejdet med trafikdæmpning i hele vores område er der ikke kommet nyt siden sidst. 
 
Ad 4. 
Anette (kasserer) afleverede en status efter kontingentopkrævningen i marts. Alle har betalt minus de obligatoriske 12-14 stykker, der nu får rykkere. Vi har 520.000 kr i kassen og har udenståender for 14.000 kr for de manglende indbetalinger. 
 
Ad 5. 
Anette har forfattet et brev til de grundejere, der ikke er medlemmer af foreningen, men som alligevel får ryddet sne og nyder godt af det. 
De bedes nu indbetale 1200 kr som deres bidrag for en dyr service. 
Brevet sendes asap.  
Ad 6. 
Hockeyspillerne på banen på Vanløse Byvej har fået dispensation fra støjreglerne, så de kan spille stort set, hvornå de vil på døgnet. 
Banen er dog ikke sikker, da bolde stadig kommer flyvende ud over banderne og kan ramme trafikanter og grundejere. Lene følger situationen tæt. 
 
Ad 7. 
Anders besøger grundejerne på Fosgaardsvej nummer 11 og 13 for at få dem til at klippes deres hæk ud til stien til Trekanten. Det er deres pligt at gøre det. 
 
Ad 8. 
Ingen dato er fastsat, men vi skal mødes i starten af september.