Best 2011-02-03

 Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: 3. feb. 2011 
 
Sted: hos Lene F.-Andersen 
 
Referent: Anders Kamper 
 
Til stede: Lene, Anette, Paul, Anders. 
 
Dagsorden 
1. Snedrydning. 
2. Trafikdæmpning på vejene. 
3. Fastelavn. 
4. Opfølgning på generalforsamling. 
5. Diverse. 
6. Grøn vedligehold. 
7. Næste møde. 
 
Ad 1 
Snerydningen har været dyr også denne vinter, og rydningen og dens pris blev debatteret grundigt på mødet. Anette har sat den i bero indtil videre for at spare os for udgifter. Nu skal andre firmaer og priser undersøges. Blandt andet om "Sneploven" har været god for andre grundejerforeninger. Snerydningen skal under alle omstændigheder debatteres på generalforsamlingen for at høre grundjernes mening. 
 
Ad 2 
Ikke noget nyt om den store plan for hele området, siden mailen fra Ulrik Rammeschouw i starten af januar. Vi er i dialog med kommunen, om hvordan vi kommer videre. 
 
Ad 3 
Afholdes 6. marts. Jesper Weichel-Holm, Thomas og Lene er i udvalget, mens Paul er lidt med fra sidelinien. De aftaler selv nærmere. 
 
Ad 4 
Ingenting. 
 
Ad 4 
Folder fra Miljøpunkt Vanløse om energirigtig indstilling af fjernvarmeanlægget. Deles rundt med indkaldelsen til generalforsamling i efteråret. 
Støjgener fra koncerten på stadion: Vi støtter de nærmeste naboers kamp for at hindre/dæmpe generne. 
 
Ad 6) 
Græsslåning skal ud af aftalen om vores grønne arealer. Vi klarer det selv med "De Grønne Motionister". Lene arbejder på, at vi kan justere aftalen. 
 
Ad 7 
30. marts kl. 20.00 hos Thomas.