Best 2011-01-12

Bestyrelsesmøde GF Fossgaarden 
1/12-11 
Tilstede: Paul, Thomas, Anders, Bjarne, Martin, Lene. 
Afbud: Anette 
 
1) Fordeling af hverv. 
Paul: IT + hjemmeside 
Anette: Kasserer 
Sekretær: Martin 
Vejansvarlig: Anders 
Udvalg: 
Trekanten-udvalg: Thomas, Lene. 
Æbleudvalg: Anne Christoffersen, Fossgårdsvej 24 og Paul. 
Fastelavnsudvalg: Eva Hestbech, Ferringvej 10, Jimmy Fossgaardsvej, Lene., Lene initierer. 
Loppemarkedsdagsudvalg: Bjarne og Stine. 
 
2) Godkendelse af referat. Af GF 7/11-11. Godkendt. 
 
3) Vedr. bistader. Albert skal forelægge et komplet oplæg til bestyrelsen. Thomas kontakter. 
 
4) Vejbump. Begge veje etableres ideelt set på én gang, hvis økonomien tillader det. Anders og Martin går videre. Til GF 2012: Hele trafikplanen fremlægges til godkendelse. 
 
5) Vedr. overlevering. Lene sørger for at overlevere til Thomas, Paul sørger for opdatering af hjemmesiden. Måske en idé, at ejendomsmæglerkontakten skal være gf@fossgaarden.dk. På hjemmesiden skal det fremgå, at ejendomsmæglerkontakt er kassereren. 
 
6) Evt. Anders nævner at Ferringvej 10 flytter indkørslen. Anders henvender sig til kumme-ejer vedr. vedligeholdelse – dvs. opfyldelse af de trafiksikkerhedsmæssige krav.
Bjarne: Containere på veje. Hvad gør man? Anders taler med privatvejsmanden desangående. 
 
 
 
Ref. 1/12-11. Martin Granau