Best 2008-10-12

Grundejerforening Fossgården – møde 12.10.08 
 
Emner: 
 Hvilke dagsordenpunkter vil bestyrelsen gerne ha' på? 
 Skal bestyrelsen stille forslag i år (vi har hængepartier fra sidste års vedtægter) 
 Hvad er vores forslag til kontingent 
 Er der punkter i budgettet vi skal diskuterer? 
 Ønsker til emner i "formandens beretning" 
 Hvem vil/kan være dirigent til mødet 
 Anette, Anders og Paul - I er på valg, stiller I op igen? 
 Hvad med revisorerne, stiller de op? 
 Praktiske ting før mødet - dagsordener osv... 
Mødet formede sig som en forberedelse af generalforsamling og regnskab. 
 
 Bestyrelsen stiller ikke nogen forslag til dette års generalforsamling. 
 Vi foreslår uændret kontingent 
 Gennemgang og input til beretning. 
 Dirigent: Bjarne Olsen 
 Anette, Anders og Poul er villige til at genopstille. 
 Revisorerne genopstiller 
 Lokale er bestilt – der bliver bestilt forplejning til 30. Bjarne medbringer bærbar og projektor 
 
 Vi diskuterede muligheden for at arrangere nogle et par ”æblepressedage” i august og oktober og leje et mosteri til det formål 
 
 Møde afholdt med kommunens privatvejskonsulent – vi afventer resultatet af dette. 
 
 Vi har haft besøg af Københavns Parkering, der har spraymalet 10 m’s grænsen ved hjørner. Men hvordan er regelsættet omkring det på private veje – må de overhovedet udskrive P-bøder? Thomas kontakter fællesforeningen, der har jurist ansat.