Best 2008-08-18

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2007
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 18/8 2008 kl. 18.00 
 
På vejene og hos Thomas 
 
 
 
Dagsorden 
1. Live vejgennemgang 
Vi gennemgik alle forslagene fra vejgennemgangen og besluttede at få lavet de nødvendige reparationer og ikke mere, med vejbumpene som begrundelse. 
 
2. Eventuelt 
Gyngen på Trekanten skal renoveres og ikke udskiftes. 
 
 
3. Næste møde 
12/10 2008