Best 2008-05-27

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2008 kl. 20.00
Hos: Paul, Nymindevej 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
Godkendt. 
 
2. Siden sidst 
* Alle mails fra VGS og Fællesforeningen sendes videre til de andre bestyrelsesmedlemmer. 
* Møde den 29/5 i Fællesforeningen – ingen kan deltage, så vi aftenter referat. 
* Lene formulerer et brev til lokalpolitiet om knallerter og problemer på trekanten – er der en bestemt vi skal kontakte? 
 
3. Økonomi 
* Kontingentopkrævningen forløber godt på ”pbs”. Der er i år sendt 10 rykkere. 
* Kassen: 663.000,- + 20.000,- 
 
4. Veje 
Generel vedligeholdelse 
* Trekanten og stien ser fine ud. 
* Gyngestativ ser usikkert ud Lene undersøger nyt gyngestativ. 
* Der er meget få problemer på Trekanten nu – så planen ser ud til at virke. Et skilt med ”Privatområde” vil være rart at kunne henvise til, hvis der er uønsket ophold – Thomas undersøger muligheder. 
 * Stadig intet nyt om vejbump 
* Anders bestiller vejgennemgang inden sommerferien Lene vil gerne deltage. 
 
Trafikreguleringen og aftale med Toftøjevejen 
* Anders aftaler snart møde med Toftøjevejensvejlaug sammen med de andre fra ”trafiksaneringsgruppen” (Mogens Hansen, Jørgen Bentsen, Lene Pia). 
Formålet er at finde en løsning der tilgodeser alle, gruppen har et forslag med om at fjerne alle vejskilte. 
Hvis vi ikke kommer til en god løsning vil gruppen forslå at Aggervej får et vejbump mere – det vil så være den anden grundejerforeningen der skal stå for det (vi har lavet det, der er der allerede). 
 
5. Snerydning 
Anette undersøger to nye firmaers tilbud - om fjernelse af blivende sne og evt. saltning ved issalg. 
 
6. Sommerfest 
* Ja! Paul og Lene finder dato 
Med volley – kongespil og hygge 
 
7. Eventuelt 
* Der er mange bilister der kører hurtigt på Lyngholmvej, da det er en gennemkørselsvej. Vi vil undersøge mulighederne for at sætte et ”Legende børn” skilt op – Thomas undersøger og mailer rundt før køb. 
Vi vil overveje muligheden for vejbump når vi får en afklaring på de andre vejbump. 
 
8. Næste møde 
Efter sommerfesten … eller efter vejgennemgangen, hvis der er behov. Lene indkalder.