Best 2008-03-03

Bestyrelsesmøde den 3. marts 2008 kl. 20.00 
 
Hos: Thomas, Lyngholmvej 18 
 
  
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
 
2. Siden sidst 
 – mails og info fra Lene 
 
3. Økonomi 
– status fra Anette 
 
4. Snerydning 
 – beslutning! 
 
5. Fastelavn 
– gennemgang af et rigtig vellykket arrangement 
– gode erfaringer til næste år 
 
6. Mål for året 
Hvad vil vi gerne nå inden generalforsamling 2008 … og inden 2009 
 
7. Veje – er der noget nyt? 
 
8. Eventuelt 
 
9. Næste møde 
 
 
Referat: 
 
ad 1: Godkendt 
 
ad 2: - Ny bydelsplan for Vanløse med opfordring til at deltage i et borgernævn. 
 - Kommunen har en ny hjemmeside med oplysninger, såfremt man vil foretage ændringer på sin vej 
 - Renovationen i Kbh. vil blive udliciteret med samme krav til service mm. 
 ad 3: Kassebeholdningen er faldet med 100.000 kr. Regningen fra KTK var diskutabel, men viser ved nærmere granskning at være ok. Det drejer sig om vedligehold af veje i foreningen. 
 55.000 kr. er brugt til saltning. Der er fældet træer på trekanten, ligesom der er tegnet bestyrelsesforsikring. 
 
ad 4: Vi får saltet efter samme kriterier, som gælder for meget større centrale veje. Vi diskuterede længe forskellige muligheder og nåede til enighed om, at vi ikke vil have saltet mere i år. Vi vil undersøge mulighed for et fast tilbud kun med saltning af Thyborøn Alle. Lene vil se på mulighederne for at indhente tilbud. 
 
ad 5: Der kom flere end det tilmeldte antal mennesker til fastelavn på trekanten – der var 80-90 mennesker. Det var et godt arrangement. 
God ide med øl og pølser. Billeder fra arrangementet vil blive lagt ud på hjemmesiden. 
 Det viste sig, at planlægningslisten var værdifuld. 
 
ad 6: - Vi vil have et godt fastelavnsarrangement 
 - Vi vil have en afklaring på trafikdæmpning 
 - Vi vil have ryddet og vedligeholdt trekanten 
- Vi vil have et nyhedsbrev på forsiden af hjemmesiden 
 
ad 7: Vi satser på at få fremlagt et brugbart forslag til generalforsamlingen. Hvordan når vi frem til det? Situationen er lidt låst, da de mulige løsninger tilsyneladende afvises af den ene eller anden part. Vi vil se på situationen som et hele for Fossgården, men også gerne sammen med naboforeningerne. Det er ikke alene et anliggende for beboerne på Aggervej. En trafiktælling på Aggervej samt en nabovej kunne være en mulighed. Bjarne vil tage kontakt til et medlem, der beskæftiger sig professionelt med noget sådan. 
 ad 8: Sommerfest på trekanten – hvorfor ikke? Dato fastsættes på næste møde. 
 
 
ad 9: Lene lægger mulige datoer for næste møde ud. Enighed om, at det bør ligge primo maj. 
 
Ref.: 
Bjarne