Best 2007-12-05

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2007 
 
Fremmødte: Anette Bislev, Lene Flint Andersen, Paul Schatteles, Thomas Larsen og Anders 
Kamper 
Ikke fremmødt: Bjarne Jørgensen 
 
Referent: Anders Kamper 
 
Dagsorden 
1. Velkommen til den nye bestyrelse 
2. Konstituering af bestyrelsen 
3. Fastelavn 
4. Middag 
5. Næste møde 
6. Eventuelt 
 
Ad 1.) 
Den nye såvel som de ”gamle” bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv kort, så vi kender hinanden en smule, inden vi skal samarbejde. 
 
Ad 2.) 
Lene Flint-Andersen blev valgt til formand på generalforsamlingen, og Bjarne Jørgensen havde inden bestyrelsesmødet sagt til hende, at han gerne ville være sekretær. Han blev valgt uden modkandidat. 
Den nye vejgruppe i relation ti problemerne på Aggervej vil i første omgang bestå af Jørgen Bentson, Anders Kamper og Mogens Hansen, som skal spørges, om han vil være med. 
Fastelavnsudvalget består af Anette, Lene og Paul, der gerne vil tage en tørn der. 
 
Ad 3.) 
Fastelavnsudvalgte holder sit møde den 9. januar, hvor slagets gang snakkes igennem. Thomas vil kigge på og skaffe alternative gaver til katte-dronninger- og –konger. 
Husk at få det skrevet på hjemmesiden, at der er fastelavn. 
 
Ad 4) 
Den årlige goddag- og farvelmiddag holdes torsdag den 17. januar 2008. 
 
Ad 5) 
Næste møde den 3. marts 2008 klokken 20.00 hos Thomas. 
 
Ad 6) 
Ingen sager diskuteret.