Best 2007-10-23

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2007
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 23.10 2007 
 
Sted: Anette 
Tilstede: Anders Kamper, Anette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Dagsorden 
1. Generalforsamling 
2. Vedtægtsændringer til generalforsamlingen 
3. Næste møde 
 
1. Generalforsamling 
Dagsorden – OK 
Vedtægtsændringer – her på mødet 
Brev om ændret information – LA + via mail 
Beslutningsprotokol – LA 
Lene skriver samler og sender til vesterkopi – 
Anders afhenter og omdeler. 
 
2. Vedtægtsændringerne 
Ændringerne gennemgås 
 
4. Veje 
Inge Elvekær fra Miljø og Teknik de venter stadig rapport fra Carl Bro – intet nyt før efter nytår. 
 
5. Næste møde 
Aftales med den nye bestyrelse efter generalforsamlingen