Best 2007-10-01

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2007

Referat fra bestyrelsesmøde den 2007 kl. 19.30 
 
Sted: Anders 
Tilstede: Anders Kamper, Anette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Dagsorden 
1. Generalforsamling 
2. Trekanten 
3. Veje 
4. Eventuelt 
5. Næste møde 
 
1: Generalforsamling 
Anette og opstiller regnskab og afklarer med revisorerne. Anette spørger også revisorerne om de genopstiller. 
 
Lene, retter invitation og mailer til Anette.  Anette (torsdag skal Anette måske ha’ hjælp) Lene skriver vedtægtsændringer og sender til Anders, Anette og Aage Krogh. (Anette tjekker hvilke adresser der betaler halvt). 
Anette laver forslag om husene på den anden side af Jyllingevej. A la: ”ønsker gf at vi går videre med denne undersøgelse – kan den vedtages med almindeligt flertal næste år” 
Anders tager kontakt til Bjarne + ”manden med redskaberne” 
LA skriver et brev om den nye måde at få informationer på – dette brev vedlægges dagsordenen. 
 
3: Trekanten 
Vi har valgt at takke ja til HP tilbuddet og fast vedligehold og at indgå en snerydningsaftale med dem. HP bedes om at rydde stien snarest. 
Mogens og Anders mødes om hvilke træer der skal fældes. Anders kontakter de grundejere der havde specifikke ønsker 
 
4: Veje 
Vores ”lav nu” tilbud på KTK er på 45.000. Nu er der dukket en faktura op på 30.000,- Men vi har ikke set nogle af aftalerne udført. Anders går videre med sagen. Reklamationen fra hjørnet af Lyngholmvej er heller ikke lavet endnu. 
 
Vi har nu modtaget beskrivelsen af de 22 forskellige vejarbejder fra dansk standart – Anders kontakter VGS for at får priserne fra NCC. Og undersøger mulighederne fro at få arbejde udført. 
 
7. Næste møde 
Tirsdag den 23/10 – hos Anette kl. 20.00