Best 2007-08-28

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2007 
 
Sted: Anette 
Tilstede: Anders Kamper, Anette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Veje 
3. Fast vedligehold og snerydning 
4. Trekanten 
5. Næste møde 
 
1. Godkendelse af referat 
 
 
2. Veje 
Vi har fået nyt kort fra KK. 
Hvem er medlem? 
Toftøjevej: 8 – 20 er kun med i foreningen? 
 
Grundejerne på den anden side af Jyllingevej – hvorfor er de med, og vil de ikke hellere være med i deres eget. 
Anette kontakter gf – Vanløse Ny Villakvarter. 
 
Vi vil spørge medlemmerne hvilket niveau de ønsker fremover for vejene – vedligehold med måske stigende udgifter eller skal vi begynde på et nyt med grundlæggende renovering – evt. med to typer. 
KTK og HCC skal give tilbud. 
 
Anders har fået 2 kopier af breve fra KK Center for vej og renholdelse (Vej og Park) – to grundejer har fået påbud, de opfordres til at kontakte bestyrelsen. Vi har dog intet hørt. Det ene påbud er allerede med i planen, men det andet kender vi ikke. Anders kontakter grundejerne. 
 
 
3. Tilbud på fast vedligehold og snerydning 
Sneaftale 
Snerydning og -fejning 
Kørebanen 
Ved hvert snefald af en vis størrelse 
Grusning og/eller saltning 
 
Havemand 
Slå græs på Trekanten – i sæsonen hver 2. eller 3. uge Fællesarealet langs stien skal holdes – 2 gange om året Blomsterkummerne – 2 gange om året (april, september) 
- Småkær 
- Lyngholmvej/Fossgårdsvej - Lyngholmvej/Lyngvig/Toftøje – den ene (øst)!!!!
 
4. Trekanten 
Træerne på trekanten, vi vil ha’ fældet – Anders spørger Benny – ellers kan Mogens. 
 
5. Næste møde 
Næste møde 18/9 LA inviterer Aage Krogh.