Best 2007-06-25

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2007
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 25 juni 2007 kl. 19.30 
 
Sted: Lene 
Tilstede: Anders Kamper, Annette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Veje og fællesarealer 
3. Økonomi 
4. Generalforsamling 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 
 
1. Godkendelse af referat 
Ikke godkendt da det er blevet væk… 
 
2. Veje og fællesarealer 
Vejgennemgang 
Vejgennemgangen med KTK gav to tilbud et på de reparationen de anbefaler udbedres nu (~45.000,- ex moms), og et på det vedligeholdelses arbejde der kan laves fremover (~1.000.000,- ex moms). 
 
Samtidig har vi modtaget et tilbud fra NCC via Vanløse Grundejer Sammenslutning. De beskriver 20 typiske arbejder som grundejerforeninger ofte får lavet – alle i sammenslutningen bestiller det de vil ha’ lavet i oktober 2007 – arbejdet udføres forår 2008 og den endelige pris afhænger af hvor mange der bestiller samlet. 
 
Vi beslutter at købe ”her og nu reparationerne” af KTK. 
Vi bestiller de andre nødvendige ting hos NCC i oktober 
Samtidig vil vi fremlægge to længere rækkende forslag for generalforsamlingen ud fra NCC materiale, så får vi et billede af hvad foreningen ønsker fremover. 
 
Vi holder et ”Vejmøde” efter sommeren og inviterer Johnny med. 
 
Fællesarealerne 
Benny Rask er bestilt til at anlægge græs på Trekanten – Anders undersøger hvor lange udsigter det har. 
 
Anders bestiller Benny Rask til at ordne bede, blomsterkummer o.lign. 
 
Lene undersøger ”vicevært-ordninger” mhp. græsslåning og stien. (2500 m2) 
 
Hvem har ansvaret for at vedligeholde stien? Er det grundejerne svarende til fortovene? 
Lene taler med Aage Krogh – måske kan han finde ud af det for os? 
 
Samarbejde med Toftøjevejs Vejlaug REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2007
 
Ragnar Mandsbjerg fra bestyrelsen har følgende forslag til fordeling af ansvar og udgifter: 
Blomsterkummerne: Vi opdeler vedligeholdelsen af de to kummer, sådan at Toftøjevejs Vejlaug står for den vestlige (den ind mod Toftøjevej 45) og Fossgården for den østlige. Skal der foretages omkostningskrævende reparationer eller andet, skal det på forhånd aftales mellem de to foreninger. 
 
Snerydningen: Udgiften til snerydning deles mellem de to foreninger i forhold til antal parceller i foreningernes område. Toftøjevej Vejlaugs andel er 47 parceller. Fosgsardens andel er 247 parceller. Dette giver en andel til Toftøjevejs Vejlaug på 16 %. 
 
Vi beslutter at sige ja til forslaget. 
 
3. Økonomi 
Vi har ca. 500.000 på aftale kontoen og ca. 200.000 på den løbende konto. Der er ikke umiddelbart brug for flere penge de første tre måneder. 
 
4. Generalforsamlingen 
Til dette års generalforsamling skal vi 
- ha’ tjek på de ændringsforsalg der er til vedtægterne. 
- fremlægge to forslag til fremtidig vejvedligeholdelse 
- præsentere vedligeholdelsesplan for Trekanten 
 
Vi holder et generalforsamlingsmøde hvor vi er forberedt på vedtægterne – Aage Krogh informeres om mødet så han kan nå at komme med hjælp – hvis han mener vi har brug for det 
 
5. Eventuelt 
Vores tromle er gået i stykker. Vi vil gerne ha’ en ny, hvem der køber den er uvist – måske Nørrekjær måske en fra bestyrelsen. 
 
6. Næste møde 
 
Vejmøde 
Onsdag den 29/8 kl. 20.00 hos Anette 
 
Generalforsamlingsmøde 
Tirsdag den 18/9 kl. 20.00 hos Anders 
 
Generalforsamling 
Onsdag den 7. november kl. 19.00 – 23.00 Vanløse kulturhus. (Anette har bestilt)