Best 2007-03-15

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2007

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. marts 2007 kl. 20.00 
 
Sted: Anders 
Tilstede: Anders Kamper, Annette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Siden sidst 
3. Elektronisk arkiv. 
4. Fastelavn 
5. Økonomi, kontingent, noget nyt? 
6. Trekanten, rydning og græs 
7. Vejene 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 
1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 
2. Siden sidst 
Der er fejl i vedtægterne ang. adresserne: 
Egholmvej 18 (A og B) 
Tyborønallé 94 
Der skal stille forslag om ændringer til næste GF. 
 
Også om formuleringen af hvornår kontingentopkrævningen sendes ud (fra ”ultimo februar” til ”marts”) 
 
De nye omdelingsruter fungerer. 
 
3. Elektronisk arkiv. 
Vi aftaler at gå videre med det. 
 
Næste udsendelse skal være om det elektroniske arkiv og om at man skal kontakte bestyrelsen og hvordan hvis man stadig vil ha info på papir - der skal være info om gf invitationerne  
Vi aftaler at selve invitationen til generalforsamlingen skal ud på papir til alle hvert år. 
Samtidig skal der informeres om at man kan kontakte bestyrelsen via telefon eller mail hvis man gerne vil ha informationerne på papir 
 
Det skal være muligt at skrive til mailen og ønske nyheder via mail. 
 
4. Fastelavn 
I regnskabet står der: ”foreningsarrangementer” -1700,- 
Næste år vil vi finde en anden måde at give præmier på – fx til bedst udklædte. 

5. Økonomi, kontingent, noget nyt? 
Fællesforeningen har øget kontingentet til 4200,- 
Kontingentopkrævningen via pbs – har fungeret. 
I næste uge udløber vores aftaleindlån – dvs. vi skal vælge hvor mange penge vi skal bruge til snerydning, veje og div. Anette overfører det samme som står på kontoen 
Nu i alt 720.000,- 
 
6. Trekanten, rydning og græs 
Vi mødes lørdag den 24/3 kl. 9.30 ved trekanten – vi mødes alle. Anette tager pinde med. Hvor skal der lægges græs – hvilke træer skal fældes. 
 
7. Vejene 
Brev fra vej og park – de kontrollerer alle vejbump på private fællesveje – når de er færdige, giver de besked til grundejerforeningerne. 
 
Anders vil gerne undersøge mulighederne for at påbegynde et nyt fortovsudseende – fx med en flise i midten. Måske skal vi også ha’ en større plan for andet end fortovene?? 
 
Vi går ikke i gang med noget større før vi kender budgettet for vejbumpene. Anders bestiller vejgennemgang hos KTK så vi kan få tjekket om der er nogle skader der skal udbedres umiddelbart. 
 
Vi kan bruge ca. 140.000,- på veje hvert år, uden at tære på kasse beholdningen 
 
Vi ønsker at diskuterer niveau med gf i år – hvilket niveau ønske vi på vores veje og fortove – ikke funktionsniveau – men udseendelse. 
 
8. Eventuelt 
Vanløsebasen holder generalforsamling tirsdag den 20/3 – Anette tager med hvis hun er hjemme. 
Nassau forsikring – en bestyrelsesansvarsforsikring – Anette undersøger nærmere. 
 
9. Næste møde 
Midt/slut maj 
- info til rundsending 
- elektronisk arkiv 
- økonomi