Best 2007-01-11

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 11/1 2007
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. januar 2007 kl. 19.30 
 
Sted: Anette 
Tilstede: Anders Kamper, Annette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
Dagsorden 
1. Siden sidst 
2. Uddeling af skriftligt materiale til grundejerne 
3. Vejene 
4. Fastelavn 
5. Trekanten 
6. Økonomi 
7. Vanløsebasen 
8. Ragnar Mansbjerg 
9. Eventuelt 
 
1: Siden sidst 
Flemming har fået nyt hus og har trukket sig. 
 
2: Uddeling af skriftligt materiale til grundejerne 
Planer er at uddele næste weekend, dvs. Anette skal ha’ materiale senest søndag. 
Anette sender til VesterKopi. 
Anders skriver om Flemming og forklarer at vi er få og hvilke konsekvenser det måske får.
 
3:Vejene 
Siden sidst: Rensning af vejbrønde er udført – 10.000 
Reparation af vejbrønde, er udført – 82.000,- 
+ det ekstra de kom til at gå i gang med 28.000,- 
 
4: Fastelavn 
Lene deltager i planlægningen, men ikke på fastelavnsdagen 
Lene laver invitationer og sender til Anette 
 
5: Trekanten 
Anders tjekker at Bennys tilbud dækker et lige så stort areal som Mogens’ Herefter køber vi det billigste. 
Vi skal ha’ græs – Anders, forhører sig hos Mogens om hvordan vi griber det an – rent tidsmæssigt. 
Der skal ligge en plan til Fastelavn, så vi kan fortælle folk hvad der skal ske, og hvornår. 
 
Brev fra Lyngholmvej 10 – Træfældning, da de er nervøse for om de falder. 
 
6: Økonomi 
Det er ikke sket voldsomt meget. 
450.000,- på den låste konto 
200.000,- på bankkontoen – bla. til dækning af KTK arbejdet, udsendelser, møder, kontingent. 
Næste job er at gøre klar til kontingent opkrævning. 
 
Forsikring Nassau -4500,- 
Anette fremskaffer, policen så vi kan se hvad den dækker. 
 
7: Vanløsebasen 
Anette har mailet med Bent fra Vanløsebasen. De skrev tilbage at det var længe siden siderne er opdateret – er det noget vi vil ha’ opdateret. 
Teksterne blev gennemgået og de enkelte rettelse sender Anette til basen. 
 
8: eventuelt 
Ragnar Mansbjerg – Lene skriver igen. Og undersøger hvad der sker nu – vi har brug for at lave en ny aftale om fordeling af betaling. 
 
9: Eventuelt 
Middag med de afgående bestyrelsesmedlemmer den 25/1 kl. 18.30 på Que Pasa LA sender invitationer 
 
Gaver til: 
Bjarne Olsen - Anders 
Jørgen Bo Nørrekjær - Anders 
Jakob Bering - Anders 
 
Næste møde 
Fastelavnsmøde snart – La indkalder 
Bestyrelsesmøde i marts – LA sender datoforslag 
 
Liste over bestyrelsens faste opgaver: 
Emne Opgave Navn Eksterne medlemmer 
Møder Dagsorden Anders 
 Referat Lene 
 Beslutningsprotokol Lene 
 
Udvalg Fastelavn Lene 
Anette 
Kirsten 
 Vej Anders Johnny 
 Trekanten Alle 
 
Udsendelser Skrive / sammensætte Anette 
 Sætte op Anette 
 Kopiering Anette 
 Uddeling Alle 
 
Eksterne møder Vanløsebasen Annette 
 Vanløse Grundejer Forening Anders 
 Fællesforeningen Anders 
 
Formandsopgaver Modtagelse af post Anders 
 Formandsberetningen Anders 
 
Kasserearbejde Bogholderarbejde Anette 
 Kontingentopkrævning Anette 
 Ejendomsmæglerkontakt Anette 
 Medlemskartotek 
 
Ad hoc Etablering af database Lene