Best 2006-12-07

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2006

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2006 kl. 19.30 
 
Sted: Lene Andersen 
Tilstede: Anders Kamper, Annette Bislev, Lene Andersen, 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Dagsorden 
1. Konstituering af bestyrelsen. 
2. Fordeling af opgaver efter Jakob. 
3. Referat fra generalforsamlingen. 
4. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder Fossgards Nyt og rundsendelse heraf. 
5. Trekanten, tilbud på græs m.m. 
6. KTK og vejene. 
7. Næste møde, herunder middag. 
8. Eventuelt 
- opsamling på Ragnar Mansbjerg - LA 
 
1. Konstituering af bestyrelsen. 
Flemming i vejudvalg. Johnny fortsætter i vejudvalg 
 
2. Fordeling af opgaver efter Jakob. 
Annette har gennemgået regnskab, budget og medlemskartotek og opkrævning fra Jakob I henhold til vedtægterne har banken nu brug for alle vores underskrifter, før Annettes nye kort og adgange kan åbnes. 
 
Næste år fremlægges regnskab + budget grafisk så vi kan diskuterer principper, 
 
Jakobs andre opgaver. 
- lave udsendelser 
- kopiering???? Annette forsøger hvis det ikke kan forgå udenfor normal arbejdstid, 
- Vanløsebasen - Annette 
- Møder hos VGS - 
- Ruter til uddeling – Lene 
- Sende ”logo” til Annette 
- Anders sender vedtægter til Annette 
- Skabelon til forside til 
- Lene sender bestyrelsesoversigt. 
 
3. Referat fra generalforsamlingen. 
Lene mangler rettelser – 
 
4. Opfølgning på generalforsamlingen, herunder Fossgards Nyt og rundsendelse heraf. 
Udsendelse næsten gang: 
  • Referat 
  • Oversigt over bestyrelsen 
  • Vedtægter REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 2006
 
Inden vi sender elektronisk – skal alle ha, mulighed for at skrive til os at de vil ha’ det pr. papir. 
 
 
5. Trekanten, tilbud på græs m.m. 
Tilbud: 
 
Benny Rask: 
14.652,5 incl. moms. 
Græsplæne, + buskrydning, rodfræsning, 
 
Henrik og Mogens 
35.000,- plus moms 
 
Fast vedligehold – LA finder tilbud når græsplænen er etableret. 
 
6. KTK og vejene. 
Anders sætter ekstra tilbuddet i gang – se mail 
 
 
7. Næste møde, herunder middag. 
Møde og middag – LA sender invitation 
 
8. Eventuelt 
- opsamling på Ragnar Mansbjerg – Anders tager kontakt. 
 
 
Liste over bestyrelsens faste opgaver: 
Emne Opgave Navn 
Møder Dagsorden Anders 
 Referat Lene 
 Beslutningsprotokol 
 
Udvalg Fastelavn Lene 
 Vej Anders 
 Trekanten 
 
Udsendelser Skrive / sammensætte 
 Sætte op 
 Kopiering 
 Uddeling Alle 
 
Eksterne møder Vanløsebasen Annette 
 Vanløse Grundejer Forening 
 Fællesforeningen 
 
Ad hoc Etablering af database Lene