Best 2006-09-26

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 26. SEPTEMBER 2006
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 26.9 2006 kl. 19.30 
 
Sted: Lene Andersen 
Tilstede: Anders Kamper, Johnny Bech Poulsen, Jakob Bering, Lene Gregersen, Lene Andersen 
Referent: Lene Andersen 
 
Godkendelse af referat for sidste møde. 
Godkendt med små ændringer 
 
Vejbump og afspærring 
Anders har sendt mail til Mogens Hansen, 
 
Trekanten og blomsterkummer 
Stien er ryddet + blomsterkummer er ordnet af Benny Rask – 8500,- in. 
Græs: Henrik Andersen giver tilbud på græs. 
 
Generalforsamling den 7. november 2006 
Invitation senest den 7/10. Her vedlægges forslag til vedtægtsændringer med den pædagogiske gennemgang. Ved dagsordenen, vedlægges kun de nye vedtægter. 
 
Tirsdag den 24/10 skal alt nyt til dagsordenen og alt der skal med nu være færdig. 
 
Jakob fremlægger forslag til kontingentforhøjelse. 
 
Ny Johnny – Hvem 
Ny Jakob – Anders spørger sin nabo. 
 
Vejtilbud fra KTK og NCC 
NCC – 880.000,- efter vejgennemgangen fra KTK. 
KTK – 230.000 for den store løsning 
 
Nu laves vejbrønde – 81.000,- (K3’erne) 
 
Anders fremlægger vejstatus under formandens beretning. 
 
Brev angående overkørsler til garager. 
Anders har skrevet brevet. Vi vil ikke virke ”politimandsagtige” – men vi vil jo gerne gøre opmærksom på problemet og videregive KTK tilbud. 
 
Vedtægterne. 
Super god pædagogisk gennemgang lavet af Jakob, den vedlægges indkaldelsen. 
 
Økonomi 
Vi har lidt over 600.000 i kassen, 120.000 på trans – der bruges ca. 100.000 på vejreparation, og lidt på rensning af vejbrønde. Foreningskontoen er i underskud med 35.000,- 
 
Evt. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 26. SEPTEMBER 2006
 
Ulrik Büllow – vil gerne bruge Trekanten til at spille softgun. Det siger vi nej tak til – det kunne gå ud over personer i de tilstødende haver. 
Der er generalforsamlingen i VGS – Vanløse grundejersammenslutning, men vi kan ikke deltage så vi afventer referatet.