Best 2006-08-08

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGAARDEN DEN: 8. AUGUST 2006
 
 Bestyrelsesreferat 2006 08 08 Side 1 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2006 kl. 19.30 
 
Sted: Lene Gregersen, Tyborønallé 79, st. 
Tilstede: Anders Kamper, Johnny Bech Poulsen, Jakob Bering, Kirsten Andersen, Lene Gregersen, Lene Andersen 
Referent: Lene Andersen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt med en enkelt ændring. 
 
2. Vejene - vejgennemgang og tilbud fra KTK og NCC. 
Tilbud fra KTK på det bør udbedres nu = 81.000,- (i henhold til vejgennemgangen) 
Vi har ikke fået tilbuddet fra NCC endnu. 
Anders taler med Johnny og Jakob når begge tilbud er i hus, de tager stilling. 
 
3. Vejbump/afspærring og udmelding fra Toftøjevejens Vejlaug. 
Rainer Mansbjerg, fra Toftøjevejensvejlaug: 
De har haft det oppe at vende på generalforsamlingen og i bestyrelsen, og de er ikke interesseret i nogen af løsningerne. 
Anders skriver det til Mogens Hansen. 
 
4. Toftøjevejens V. og betaling for renovering af fælles blomsterkummer. 
De er stadig sure over at vi vil ha’ dem til at betale for blomsterkummerne. Men Bjarne holder fast ved at vi har en aftale om at vi deler regningen. Deres problem er at vi ikke har spurgt dem først. De vil kun betale 1/3 
 
Vi skriver et brev hvor vi informerer om at det tidligere har været kutyme at vi igangsatte arbejdet og de betalte. Hvis de ikke er interesserede i denne ordning beder vi dem formulere præmisserne for det fremtidige vedligeholdelsesarbejde. LA skriver 
 
5. Trekanten - hva' nu? 
Stien skal ryddes - Johnny 
Der skal anlægges græs på Trekanten og vi skal ha’ en plan for vedligehold. Johnny kontakter Henrik Andersen 
Johnny taler med en ”blå mand” om et tilbud på fast vedligehold. 
Johnny taler med ham i nr. 10. om det hegn han har smidt ind. 
 
6. Blomsterkummerne og "rengøring". 
Johnny beder Benny Rask om at ordne blomsterkummer og stien. 
 
7. Vejbump og den nye lov 1. juli 2007. 
Jane Snog fra Vej og Park sender noget til os om reglerne og måske også er tilbud med mængderabat. Indtil videre skal vi tage det med ro – de komme ikke farende lige efter 1. juli 07 
 
8. Brev til grundejere med "ulovlige" overkørsler. 
Anders sender brevet og gør opmærksom på at KTK kan lave det sammen med de andre ting – hvis de beslutter sig hurtigt. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGAARDEN DEN: 8. AUGUST 2006
 
 Bestyrelsesreferat 2006 08 08 Side 2 
 
9. Velkomstfolder. 
Vi udskyder lidt … 
 
10. Vedtægterne, noget nyt? 
Jakob fremlagde vedtægterne og et følgebrev. 
LA Sender vedtægter til Jakob (via stofanet adressen) 
 
11. Brev med underskriftindsamling mod bebyggelse på banerne ved Kløvermarkens fodboldbaner. 
Vi er blevet bedt om at skrive under på protest mod boligbyggeri på Kløvermarken, det er noget personlig så vi skriver under hver for sig og ikke som gruppe. 
 
12. Næste møde. 
Tirsdag den 26. september – hos Lene A. kl. 19.30 
 
13. Eventuelt. 
General forsamling – Tirsdag den 7. november, eller en tirsdag før (31 eller 24) 
LA laver indkaldelse, 
Comments