Best 2006-06-06

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 6. JUNI 2006
 
Bestyrelsesreferat 2006 06 06 Side 1 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. juni 2006 kl. 19.30 
 
Sted: Johnny Bech Poulsen, Bulbjergvej 10 
Tilstede: Anders Kamper, Johnny Bech Poulsen, Jakob Bering, Lene Gregersen, Lene Andersen 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Tilstede: Lene G, Anders, Jakob, Johnny og referent Lene A 
 
Vejgennemgang 
Vejgennemgang ved/ KTK Ditte Baun Jeppesen og hendes driftleder. 
Vejene er gennemgået minutiøst, vi har fået beskrivelsen, men har endnu ikke fået et tilbud. 
 
Den generelle tilstand er rigtig god! 
Der er nogle vejbrønde der skal laves og hvis der skal ny asfalt på Fosgårdsvej skal kantstenen hæves de første 25 m. 
 
Der er rigtig mange grundejere der ulovligt udvider deres garageopkørsler. 
Anders skriver en brev med en formulering om hvordan man ansøger og hvordan det laves. Dette gives til dem der har lavet en ulovlig opkørsel. Samtidig sætter vi etr skriv i Fosgårdesnyt. 
 
Anders indhenter KTK og NCC tilbud. 
 
 
Vejbump 
Hverken KTK eller Vej og Park ved efter hvilke forskrifter de nye vejbump skal udbygges, derfor er renovering udsat … Vi afventer nyt. 
 
 
Toftøjevej og afspærring 
Lene A havde en aftale med Jørgen Ørntoft og Mogens Hansen, men de har ikke meldt tilbage. 
Lene A kontakter dem igen. 
 
Johnny spørger Bjarne om hvilken aftale de har angående deling af udgifter. 
 
Anders undersøger med Mandsbjerg fra Toftøjevejlaug om de er interesseret i at få fjernet 
”indkørselsforbudt” 
 
 
7-8 hjørnegrunde betaler kun ½ vejafgift 
Det får de lov til at fortsætte med, reglerne blev lavet om på generalforsamlingen 2003, for de ny 
tilflyttede 
 
 
Vedtægtsændringerne REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 6. JUNI 2006
 
Bestyrelsesreferat 2006 06 06 Side 2 
Jakob sender de sidste rettelser til Mogens og skriver en pædagogisk redegørelse. Den sendes ud sammen med indkaldelse til GF 2006 
 
Økonomi 
2 kommentarer til Jakobs økonomioversigt: 
  • BG Bank beder os lægge kontingentopkrævning over på betalingsservice. Det kræver lidt af den nye revisor. 
  • 7 der ikke har betalt kontingent, de 4 får ny opkrævning + 50,- i gebyr. 
  • De sidste 3 er hhv. fraflyttet eller bor kun ud til offentlig vej og er nok på vej til udmeldelse. 
 
ØKONOMIOVERSIGT PR. 05.05.06 
 
FORENINGSKONTO 1.10.05 kr 34.717,25 
UNDERSKUD PR. 05.05.06 - kr 28.231,52 
FORENINGSKONTO 05.05.06 kr 6.485,73 
 
VEJKONTO 1.10.05 kr 489.911,72 
OVERSKUD PR. 05.05.06 kr 130.907,06 
VEJKONTO 05.05.06 kr 620.818,78 
 
På FORENINGSKONTO mangler vi at betale kontingent til Fællesforeningen ca. 1100 så er der nogle små udgifter til porto, papir, bestyrelsesmøder max. 1000 
Forårsvedligehold af TREKANTEN, ROSENBED OG BLOMSTERKUMMER (SKØNNET) 12000 
I ALT 14100 
 
Foreningskontoen kommer således på et minus på ca. 7600 kr. som vi uden videre kan overføre fra vejkontoen. 
 
 
Trekanten 
Johnny får tilbud på vedligeholdelsesplan og græsplane fra Henrik Andersen 
 
Grundejere der har grund til trekanten, Lyngholmvej 10 har dumpet deres gamle hegn og hæk på trekanten. 
Johnny og Anders tager venlig kontakt... i første omgang. 
 
 
Næste møde: 
Opfølgning fra forrige referat 
 
Tirsdag den 8.august kl. 19.30 hos Lene G 
 
 
Plan: August + ét møde mere og derefter generalforsamling.