best 2006-03-29

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 29. MARTS 2006
 
 Bestyrelsesreferat 2006 03 29 Side 1 
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. marts 2006 
 
Sted: Jakob Bering, Herlufholmsvej 47 
Tilstede: Anders Kamper, Johnny Bech Poulsen, Jakob Bering, Lene Andersen 
Referent: Lene Andersen 
 
 
Godkendelse af referat 
OK 
 
Vedtægter, forslag til generalforsamling 
Forslagene til nye vedtægter er snart færdige. 
Sendes til Elise og Mogens til sidste gennemsyn 
Jacob skriver en pædagogisk fremstilling af forskellene mellem de gamle vedtægter og de nye forslag. 
 
Vejbump 
Anders tager kontakt til KTK og får et tilbud. 
 
Snerydning 
Anders blev kimet ned omkring nytår. Jakob har ordnet det og fik tydeliggjort aftalerne. 
Kontrakterne gennemgås, vi fastholder aftalen og kontakten overgår til Anders. 
 
Toftøjevejens vejlaug 
Blomsterkummer 
– Toftøjevejensvejlaug synes at der var mærkeligt at vi havde lavet kummerne uden at spørge dem først. 
Anders spørger Bjarne om han ikke kan præcisere hvilken aftale han har med dem. 
 
Bumpene 
– Lene samler op på historien, og fremlægger på næste bestyrelsesmøde. Hvis der dukker noget op der haster kontakter Lene Anders. 
 
 
Trekanten 
Trekanten er ryddet. Jubii 
Regningen bliver på 38.000 + moms. 
Der er blevet lavet hvad der skulle og de ekstra 8000,- var pga. træerne på den anden side af vejen. 
 
Der er samlet meget brænde, men der er stadig meget tilbage … måske er det ikke noget der kan bruges? 
 
Vedligeholdelsesplan 
Vi skal få et tilbud på en vedligeholdelsesplan der følger generalforsamlingens beslutning og inkluderer de tre kummer og Lyngholmvej 
Formuleringen fra referatet: 
Der vedtages, at Trekanten skal ryddes så meget som muligt, dog stadig med sunde rand træer og der arbejdes hen imod meget græs. De tilbud, bestyrelsen har nu rummer ikke muligheden for græs. Derfor REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 29. MARTS 2006
 
 Bestyrelsesreferat 2006 03 29 Side 2 
vil vi tage 2 nye tilbud ind. Bestyrelsen fik generalforsamlings tilsagn om ikke at blive slagtet hvis rydningen kommer til at koste 30.000,- mere end beregnet. 
 
Først indhentes et tilbud fra Henrik, derefter Benny. 
 
 
 
Kontingentforhøjelse – kontingentet til foreningen kan stige med 45,- kr. pr. år. 
 
Beslutningsprotokollen 
Indføres at vi indhenter 2 tilbud 
 
Fastelavn, status 
Godt arrangement – rigtig godt arrangement. Ca. 80 mennesker. 
Vi skal lave en fastelavnskasse – dvs. at vi ikke behøver at vente med at købe reb. 
2200 i underskud 
 
Velkomstfolder 
Jakob ringede til Katrine Asbæk (tidl. medlem af bestyrelsen) (Lene fik en del gamle filer) 
Velkomstfolder redigeres af Anders. 
Katrine vil gerne lave folderen bare Anders kommer med teksten. 
 
Eventuelt 
Veje – LW Jensen kontakten overgår til Anders 
Jakobs nabo er ikke medlem af grundejerforeningen så Jakob sendte ham en regning for det arbejde der er udført på fortovet. Den betalte han. 
Transportfirma har lavet en skade på Lyngholmvej – de har tilkendegivet på skrift at de gerne vil betale for skaden. Johnny får et print af sedlen. 
Johnny, Anders og Jakob aftaler et møde med Jane Tværmose. (oplæg: 18, 19 eller 20. april) (veje og bump) 
Grundejere der ikke er medlem er kun 7 – 8 stykker. 
 
Fossgardsnyt i slutningen af april 
Et indlæg om fastelavn – højst en A5side v/LA 
 
Næste møde: 
7 - 8 stykker der kun betaler hjørneafgift 
Tinglysning af tvungen medlemskab af GF 
 
Tirsdag den 16. maj hos Johnny