best 2005-11-29

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 29. NOVEMBER 2005
 
 Bestyrelsesreferat 2005 11 29 Side 1 
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 
 
Sted: Lene Andersen, Småkær 1 
Tilstede: Anders Kamper, Johnny Bech Poulsen, Jakob Bering, Kirsten Andersen, Lene 
Gregersen, Lene Andersen 
Referent: Lene Andersen 
 
 
 
1: Referatet fra generalforsamling 
Hvordan er godkendelsesproceduren, hvis der er en? 
- Alle sender rettelser til Lene A via mail. Kirsten laver korrektur. 
Senest den 7. december. Lene A sender til Jakob senest den 10/12 
Hvornår skal det være sendt rundt? 
- Inden jul 
 
2: Vedtægter 
Jakob har sendt forslaget til den nye arbejdsgruppe. Mogens Hansen laver rettelser, Jakob sender 
dem videre til Elise Ross Hansen. 
 
3: Konstituering: 
 Vejudvalg – Johnny, Jakob og Anders 
 Fastelavnsudvalg – Lene, Lene og Kirsten 
 Vanløse grundejersammenslutning – Anders er ansvarlig for at få nogle til at deltage. 
Fællesforeningen – Anders er ansvarlig for at få nogle til at gå med. 
 Sekretæropgaverne – Referatrollen går på skift – Anders laver dagsorden. 
 
4: Trekanten 
Vi skal indhente et ekstra tilbud i forhold til generalforsamlingen. 
 
Benny Rask 
Fældning af træer 24320,- 
Udtynding af buske på og mod sti 6080,- 
Kørsel af affald 8000,- 
 38400 + moms 9600 = 48.000,- 
 
Anlægsgartner: Henrik Barlebo Andersen 
Mener at de kan gøre det for 25.000,- 
De vil lade træet ligge i 2 m. længde, så grundejerne kan hente det til brænde og lave så meget flis 
som muligt. 
 
Anders får et skriftlig tilbud og tager Johnny med, så vi ved at det dækker det samme som Bennys 
tilbud. Arbejdet skal være færdigt til fastelavn. 
 
5: Lyngholmvej 
Hvem gør hvad? 
Lene A taler med Jørgen Ørnflet, og giver det videre til Anders der tager det med til Rainer 
Mansbjerg. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN FOSSGÅRDEN DEN: 29. NOVEMBER 2005
 
 Bestyrelsesreferat 2005 11 29 Side 2 
 
5A: Veje: 
Anders vil gå til Toftøjevejens vejlau og bede dem betale ½ af prisen for de to blomsterkummer. 
 
Fossgårdsvej havde revner ved nr. 13 og 19 det ser ud som om der har kørt en meget stor bil. Tilbud 
fra KTK: 9.800 + 5.700. Vi accepterer. 
 
6: Beslutningsprotokol 
Den skal være overskuelig, og den må gerne kunne adskille aktive og afsluttede beslutninger. 
Lene A er ansvarlig. 
 
7: Vejbump 
Anders indhenter tilbud fra KTK på alle bumpene nu og over flere år i forbindelse med 
vejgennemgangene. 
 
Jane Tværmose anslår 20.000,- - 30.000,- pr.bump og vi har 14 bump. 
 
8: Fosgårdsnyt 
1. Den sædvanlige snefolder fra Vej og Park – print den evt fra nettet 
2. Opfordring til at tilmelde sig betalingservice – Jakob skriver 
3. Bestyrelsesgennemgangen 
4. Referatet 
5. Vejgennemgangen fra KTK (vejgennemgangen vi få lavet i foråret sender vi også ud) 
 
Dato: Referatet senest den 10. december 
 
9: Budget og regnskab 
Jakob har ændret på de anslåede beløbtilvejvedligeholdelse. Men da det ikke er faste ændringer 
sender vi det ikke med ud. 
Regnskabet er nu ført ajour – og der er flyttet en relevant sum over på transaktionskontoen 
 
10: Fastelavn 
Møde i uge 5 , 6 eller – KLL aftaler via mail. 
 
11: Evt 
Vil den der går brev fra KTK – aftalen om rensning af vejbrønden siges op – Spørg Honnoré om 
alle GF erne kan lave en fællesaftale. 
 
Middag: 
Tirsdag den 17 eller torsdag den 19. januar – indtil videre. 
Den mexikanske på bogholderallé - når vi har datoen bestiller Anders bord. 
 
Velkomstfolder: 
Anders vil kigge på velkomstfolderen og se om den kan gøres mere ”journalistisk” 
Katrine Lasbæk. har hun klicherne fra den gamle folder – dem vi vi gerne rette i. 
 
Næste møde: 
Efter fastelavn – først i marts.