best 2005-09-27

Referat fra bestyrelsesmøde hos Anders den 27.09.05 
 
Godkendelse af sidste referat (3.8.2005) 
OK 
 
Status på veje og fortove 
Kommune Teknik København er i gang med at udbedre alle de reparationer som blev Jane 
Tværmode forslog. Jacob regner med at alle reparationerne er færdig i næste uge 
 
Grundejerforeningen på Amager 
NCC har sagt nogle af deres aftale op – og der er ikke indgået andre aftaler med andre gf’er. Måske 
er standarterne ved at blive gjort bredere dækkende – en ”dansk standart”? 
Anders tager til møde VGS (Vanløse Grundejer Sammenslutning) og regner med at høre nærmere. 
 
Trekanten 
Efter vores møde på Trekanten i dag er vi enige om hvad vi gerne vil ha’ ryddet. Johnny og Anders, 
taler med Benny om det. Benny har tidligere givet en cirkapris på op til 30.000,- Det er på grund af 
Bennys forslag at vi først går i gang nu. Det koster meget mere at rydde grønne planter end 
efterårsgrene. 
 
Bestyrelsen fremlægger 3 forslag til generalforsamlingen 
- LA en legeplads max 60,- 
- LA en legeplads med svævebane uden pris max 
- AK en minimumsforslag, med græs, borde og små buske. 
Hver af forslagene skal også indeholde et financieringsforslag – ”xx,- overføres fra vejkontoen” 
 
Hvis disse forslag ikke vedtages, fælder vi mest muligt og køber os til fast vedligehold. Efter i år 
regner Jakob og Johnny med at det vil koste ca. 20.000,- årligt. 
Målet er at hvis der ikke er nogle gemmesteder, så har ”rødderne” ikke lyst til at være det og så vil 
området ikke længere være til gene for nabogrundejerne. 
 
Blomsterkummer 
Benny Rask har stadig tid til at opstarte det aftale arbejde på blomsterkummer (i september). Johnny 
kontakter ham. 
 
Generalforsamling 8. november 2005 
Hvem vil genvælges? 
: Anders stiller gerne op til formand et år mere 
: Johnny vil gerne være med eet år 
: Lene A stiller også op 
: Lene G. stiller op som suppleant 
 
Vi vil gerne have en ny for en to-årig periode. Så betyder det at vi skal oprette en ny suppleantplads 
til Johnny. 
 
Job og datoer: 
Indkaldelse ude senest den 8. oktober 
 LA skriver indkaldelse og sender til JB  JB trykker hos JBP
 Alle omdeler, Lene G tager Johnnys rute
 
Forslag fra grundejere indsendes til Anders senest 18. oktober 
 
Dagsorden 
 Lene laver dagsorden sammen med Anders 
 Anders og Lene laver oversigt over bestyrelsens 3 forslag 
 Begge sendes til Jakob, der sender det og regnskabet til trykning 
 
Dette skal uddeles senest: 30. oktober. 
 
Diverse: 
 Jakob har bestilt lokaler og forplejning 
 Lene laver referat udskrifter 
 Jakob taler med alle der skal tales med om div. poster. Bjarne har sagt OK til posten som 
ordstyrer. 
 
Økonomi 
Jacob bogfører Bennys arbejde som skyldig beløb så det kommer med regnskabet til 
generalforsamlingen. 
 
Jakob kan måske lave et budget til generalforsamlingen der indregner de 3 forskellige løsninger på 
Trekanten. 
 
I øvrigt 
Anders kone er sat til den 25. oktober 
 
 
Lene Andersen