best 2005-08-03

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. august 2005 hos Lene A 
Tilstede: Jacob, Kirsten, Johnny, Lene G og Lene A 
 
 
Veje siden sidst: 
 Hul i fortov på Herlufholmsvej – KTK har repareret det og Codan har betalt (efter meget 
møje og besvær) 
 En ødelagt stophane på Herloufholmsvej repareret af El-tec 
 Hul i kørebanen på Herlufholmsvej lavet af KE 
 Deffekt rist på Lyngholmvej og Vejbrønde på Tyborønalle Rep af KTK 
 
Vejreparationer fra KTK og NCC v/ Jacob 
Alle de reperationer som Jane Tværmose forslog både 1, 2, og 3 prioriteter. Hvor det er muligt er 
der valgt den bedste løsning – fx ikke reparere mange huller, men lægge helt ny belægning på et 
stykke: NCC - 223.025,- 
KTK - 214.696,- 
Jacob får arbejdet sat i gang. 
 
Tilbud fra Benny Rask på diverse arbejder. v/ Johnny 
Blomsterkummer 26.487,- 
v Toftøjevej, v/ Småkær og v/ Ålekistevej 
+ klippe hækken på stien og rense fliserne. 
 
Generalforsamlingen 8. november i det ny medborgerhus. 
 Indkaldelse – LA 
- med tilbud om trekanten! 
 Datoer fra Jacob, i forhold til vedtægter. 
 HUSK: Indkomne forslag FØR budget på dagsorden 
 På valg: Anders, Johnny, Lene A, Lene G 
 
Trekanten: 
Benny Rask skyder på at det kommer til at koste mindst 20.000 – 30.000 at få ryddet mod 
parcellerne og ryddet ud mod stien 
 
Anders og Lene sender en mail når de har mødtes om hvornår Bestyrelsen skal samles på Trekanten 
og mærker træer. 
 
 
Benny Rask 
Brolægning – Haveanlæg 
Hammelstrup 29 3. tv 
2450 København SV