best 2005-06-01

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2005 hos Jacob 
Tilstede: Anders, Johnny, Kirsten, Jacob og Lene A 
 
 
1. Siden sidst 
 Jakob skrev til Codan, om hullet efter lastbilen. Codan har rykket deres kunde for en 
anmeldelse og de vil rykke igen efter 3 uger. 
 Jacob har bedt Jane Song fra Vej og Park om at give påbud til de grundejere der ikke 
vedligeholder deres fortov. De ringer til Jakob om hvordan det ender. 
 Der er kun ti der endnu ikke har betalt kontingent og Jakob har rykket. 
 
 
2. Godkendelse af referat 
 Godkendt 
 
 
3. Opfølgning på punkter fra sidste gang 
 Blomsterkummerne og rosenbedet. 
Johnny har et møde med Benny i morgen. 
 Vi ønsker tilbud på: 
Blomsterkummer genopstilles og beplantes eller bevare det eksisterende hvis det er 
muligt, så der kommer minimun af vedligehold. 
Rosenbedet – luges og ordnes så der kommer minimum af vedligehold, fx flis. 
Trekanten ... slåes ned! Tilbud og forslag. 
Og et tilbud på en årlig vedligeholdelsesaftale. 
 Maskinparken - Punktet fra sidste gang udskydes. 
 Forsikring for grundejerbestyrelser 
Anders lægger Nassau tilbuddet i gennem og forholder den til vores eget. 
 
 
4. Veje og fortove hvor langt er vi 
 En entreprenørgennemgang med Jane Tværmose fra KT kostede 1200,- ex moms. 
Vi har fået en fyldig rapport der beskriver problemerne og hvad der haster. 
 Jakob indhener tilbud fra KT og NCC – og forholder der til rapporten fra Amager der 
lånes af Erik Honere 
 Samtidig vi undersøge mulighederne for en fast vedligeholdelsesaftale så vi ikke behøver 
at vente på alle de andre foreninger. 
 
 
5. Trekanten 
 Ordensregler – Jakob går igang igen med at få lavet ordensskilte 
 Fremtiden: 
Lene undersøger muligheder og priser for en legeplads 
Anders undersøger muligheder og priser for multibaner 
De laver oplæg til generalforsamlingen og et oplæg om den mest skrabede model. 
 
 6. Fossgårdsnyt – næste nummer
 Nok først til generalforsamlingen.
 
 
7. Evt. 
 Hockeybane 
Lene A, inviterer Anders med til et møde hvis der bliver behov for en formand. 
 
 
8. Næste møde 
 Lene og Anders holder møde alene om Trekanten. 
 Næste rigtige møde? 
 
 
Lene Andersen