best 2005-03-04

Bestyrelsesmøde den 4/3 2005 hos Lene G.
 
Tilstede var Johnny, Anders Jakob Lene A og Lene G. 
Afbud fra Kirsten. 
 
Veje 
- Gennemgang af veje v/ Kommune Teknik med forslag til rækkefølge og prisoverslag. 
Vi bestiller en gennemgang når sneen smelter. 
- Tog Codan sagen om lastbilhullet? 
Den 23.2.05 sendte Jacok et anbefalet brev til ejeren om at henvende sig ellers vil vi 
anmelde sagen til politiet. Jacob henvender sig nu til Nærpolitiet for at høre hvad vi videre 
gør. 
- Snerydning: Hvilke betingelser er der? – Ikke rigtig nogle, vi betaler 9000,- og derefter 
600,- i timen. Toftøjevejens vajlaug betaler 15% 
I år er der ikke lagt grus ud og der er faktisk ikke nogen der har henvendt sig... er de så 
nødvendige? 
- De faldne træer på Trekanten er ordnet til alles tilfredsstillelse. 
- Brøndækslet på Trekantstien – det er OK med KE at den er dækket, de forbeholder sig dog 
ret til at bryde det op ved driftforstyrrelser. 
 
Blomsterkummer 
- Johnny, Jakob og Benny har faktisk haft en aftale om at give et tilbud på alle de 
sammenfaldne blomsterkummer, det blev aflyst, så de prøver igen. (incl. den på Toftøjevej) 
- Toftøjevejens grundejerforeningen ville de betale for den ene?? 
De tager det op på deres næste møde. Regnar Mandsbjerg ringer tilbage. 
 
Maskinparken 
- Hvad har vi, hvor tit bliver det brugt? 
Vi har en hækkeklipper, en havefræser og en split. De er hos Bo Nørrekær på Vanløse Byvej 
14. Der har været en tromle men den er gået i stykker, Jakob skaffer en ny og stiller den der 
over. Samtidig undersøger Jakob hvor meget maskinerne bliver udlånt og om Bo har forslag 
til ændringer. 
 
Forsikring 
- Der dækker bestyrelsesansvar, underslæb og fx redskaberne og gyngerne. Anders 
undersøger priserne. 
 
Gamle aftaler 
- Er der en juridisk grænse? 
Preben Dickow fra Vilhelm Skous’ efterfølger oplyser at en ny bestyrelse ikke er bundet af 
beslutninger de ikke kender til. 
Det eneste der er at gøre ved gamle forslag er at bede forslagsstilleren om at tage punktet op 
på den næstkomne generalforsamling jf. vedtægterne. 
Denne beslutning offentliggøres i Fossgårdsnyt 
 
Fastelavn 
- Det var alt i alt et godt arrangement der er enkelte ting vi vil ændre til næste år 
- De voksne skal ikke sættes igang før alle ungerne er færdige - Bedre fordeling ved tønderne.
 På tilmeldingssedlen skal der stå barnets reelle alder, så fordeler vi senere ved tønderne.
 2 tønder med 4 – 7 årige blandede. 
 De små tønder skal båndene tages af fra starten 
- Appelsinerne skal ikke ned i tønderne, børnene vil ikke ha’ dem 
- Cacao: LA leder efter plastik termo – Johnny kigger efter det proffesionelle 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer skal være klædt ud.!!!! 
 
Vi skal lave et varmested, a la det de har i Tivoli. 
Joblisten revideres (LA) 
Indkøb: 
Reb så vi er selvforsynende. Lange tynde reb max 1 cm. i diameter. ca 30 – 40 
 
Trekanten 
- Hvem har en plan? 
Vi spørger de umiddelbare naboer om der er noget de gerne vil og noget de absolut ikke vil. 
Anders og Lene A, går en tur – skriver først et brev om at de kommer. 
Vi er enige om at det ikke måtte være til stor gene for naboerne. 
 
Kommunen har lavet en rapport om ”erstatningsområderne” vi kan forholde os til. Hvem har 
den? 
Hvad med en multibane? 
Umiddelbart – der skal klippes meget ned, så man ikke kan gemme sig. 
 
Eventuelt: 
Skal man betale dobbelt ved villalejligheder – nej det er pr. parcel. 
Jakob arbejder med sproget i vedtægterne og laver rettelser. 
Jacob sender referaterne, regnskabet og bestyrelsesfortegnelsen. 
 
El-Tel (tidl. KE) tilbyder at vedligeholde de private kloarker. Kan vi lave en god aftale med dem? 
El-Tels tilbud er ikke så billigt som det umiddelbart lyder, tilbuddet er i 3 rater: 
1. Undersøgelse – fast grundpris 
2. Udbedring – pris fastsat efter undersøgelsen 
3. Først herefter kan man købe serviceaftalen 
 
 
Næste møde 
- Dato: Tirsdag den 31. maj kl. 20.00 
- Hvor: Jakob 
- Emner: 
Gennemgang af referatet (hver gang)