Profil‎ > ‎

Historie

I grundejerforeningens område ligger 246 parceller på grunde udstykket af den gamle „Fossgaarden"s jorder. Bindingsværkhuset på hjørnet af Fossgårdsvej og Thyborøn Allé var oprindeligt en del af „Fossgaarden".


Udstykningens vejplan blev godkendt af myndighederne i 1915 og foreningen blev stiftet den 27. august 1918. Foreningens veje er dels offentlige (Jyllingevej, Ålekistevej og Vanløse Byvej) - dels private fællesveje.

 

 

Fossgaarden i 1923 før man byggede dæmningen til jernbanen 
Foto: Københavns Bymuseum  
 


Kortet er fra 1915 før Jyllingevej blev dannet og grænserne til Fossgaardens jord ses tydeligt.

Kilde: Kort- og matrikelstyrelsen