Profil

 FORENINGEN

 

Grundejerforeningen Fossgaarden er en forening, der er lige så gammel som kvarteret den repræsenterer. Foreningen er stiftet i 1918 i forbindelse med de første huse blev bygget, og der opstod et behov for blandt andet at vedligeholde det fælles vejnet.

Foreningens hovedopgave er at sørge for vedligeholdelsen af de private veje, hvilket er en bekostelig affære. Desuden udføres snerydning, pasning af fællesarealerne og lignende gennem foreningen. I 2009 har vi også som forening engageret os i problemerne med lys og parkeringsforhold omkring den nye kunststofbane ved Vanløse Stadion, samt støjproblematikken i relation til hockey-banen.

Stort set alle veje i grundejerforeningens område er private, hvilket vil sige at den enkelte grundejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af fortov og vej i tilknytning til grunden. Det betyder dog ikke, at vi har fuld selvbestemmelse i forhold hertil. Københavns Kommune har tilsynspligt med vejene, og 'Park- og Vej' inspicerer jævnligt vores veje, og kommer med påbud om udbedringer, fornyelser osv.

En gang om året foretager grundejerforeningen på eget initiativ en vejgennemgang med en repræsentant for ’Park og Vej’ og iværksætter reparationer og vedligeholdelse til imødegåelse af direkte påbud i forhold til foreningens medlemmer.

Der er, på nuværende tidspunkt, ikke tinglyst medlemspligt i foreningen, men det er en fordel både praktisk og økonomisk for alle parter, hvis tilslutningen er 100%.

Modtager man som medlem af grundejerforeningen et direkte påbud fra ’Park og Vej’ kontakter man hurtigst muligt formanden eller en anden fra bestyrelsen, som derefter enten laver en alternativ aftale med kommunen eller, på foreningens regning, efterkommer påbuddet.

Er man ikke medlem af grundejerforeningen, er det grundejerens eget ansvar at betale for de udbedringer, der påbydes. Beslutter foreningen at udbedre f.eks. fortov over en længere strækning vil det tilsvarende kun omfatte foreningens medlemmer.

Indmeldelse i grundejerforeningen efter modtagelse af påbud fra kommunen vil ikke afstedkomme, at grundejerforeningen medvirker til udbedring/betaling af det aktuelle påbud.


Vi afholder generalforsamling en gang om året - i november måned, og det er bl.a. her, grundejerne har mulighed for at delagtiggøre hinanden i tanker og ideer om fremtidige aktiviteter og tiltag i området.