Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling 2015 - Ny dato

indsendt 19. sep. 2015 00.40 af Grundejerforeningen Fossgaarden   [ opdateret 9. nov. 2015 12.24 ]

 

 Generalforsamling 2015 NY DATO

Torsdag den 26. november 2015, kl. 19.00 – 21.30
”Kulturstationen Vanløse", Frode Jakobsens Plads 4, 2720 Vanløse

Medlemmer af grundejerforeningen inviteres hermed til Generalforsamling 2015: 

Endelig dagsorden og indkomne forslag og regnskab/budget (.pdf fil)


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år inkl. veje og klimasikring

3. Aflæggelse af regnskab 2014/2015

4. Vedtagelse af kontingent og budget for 2015/2016

Bestyrelsen forslår uændret kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

1. Vejtræer på Thyborøn Allé

2. Vejchikane ved krydset Bulbjergvej og Vanløse Byvej

3. Beskæring af Trekanten

6. Valg til bestyrelsen:

Formand: Thomas Larsen, genopstiller ikke. Lene Flint Andersen opstiller

Bestyrelsesmedlem: Martin Granau - genopstiller

Bestyrelsesmedlem: Vakant Suppleant (1 år): Lene Flint Andersen (opstiller som formand)

Valg af revisorer: Revisorerne: Mogens Hansen og Uffe Dam – begge genopstiller

Revisorsuppleant: Charlotte Olsen – genopstiller ikke

7. Eventuelt Ekstra punkt: Information om klimasikring af vores veje og kommende ekstraordinær generalforsamling.Endelig dagsorden, indstillede forslag og regnskab offentliggøres på
www.gf-fossgaarden.dk d. 19/11 2015.

NB! Grundejere, der ønsker at modtage dagsorden pr. brev kan give besked til formanden, ovenstående kontakt. 

Referat fra sidste år, vedtægter o.a. kan læses på www.gf-fossgaarden.dk


Med venlig hilsen

Bestyrelsen                                                                             Vanløse november 2015


Comments