Lokalt

Her kan man læse om nogle af de ting der sker i lokalområdet.

Orientering om etablering af vejbump i grundejerforeningen

Kære grundejere.
I forlængelse af generalforsamlingsbeslutningerne 2011 og 2012, de privatretslige tilladelser givet til bestyrelsen i perioden 3/6-2012 til 31/8-2013 samt den offentlige tilladelse givet af Københavns Kommune og politiet 20/11-2013 etablerer grundejerforeningen i den kommende tid vejbump af typen ”cirkelbump med kuppelafrundede sider uden steler” på vejene Lyngholmvej, Fossgårdsvej, Nymindevej og Bulbjergvej.

Grundejerforeningens bestyrelse har indgået kontrakt om etableringen med entreprenørfirmaet Michael Juel Larsen. I første omgang er midten af vejbumpet blevet markeret med et gult kryds, men allerede i denne og/eller kommende uge vil bumpene blive tegnet helt op for så at blive etableret med asfalt så snart det bliver lidt varmere i vejret i løbet af april og maj. De berørte grundejere vil så snart vi kender den præcise dato for selve etableringen få direkte brev fra grundejerforeningen.

Spørgsmål bedes rettet til vejansvarlig Martin Granau fra bestyrelsen på mail: gr@sag.dk

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Martin Granau

Vedr. eventuel spørgsmål om opkrævningsperiode for kontigent og vejbidrag

Der har i forbindelse med den fremsendte kontingentopkrævning for Grundejerforeningskontingent, været henvendelser omkring opkrævningsperioden, som på opkrævningen var anført til 1/10 2013 til 30/9 2014.
Dette er en fejl. Den periode som opkrævningen dækker er kalenderåret 2014.
Vi beklager fejlen, da den er fremkommet ved udførsel af opkrævningsproceduren, hvor Grundejerforeningens regnskabsår er fremkommet i stedet for den korrekte periode, som er kalenderåret 2014.