Bestyrelsesmøde 18. september 2016

Referat


Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2016

Klimasikring -  GF Fossgården

Alle de oprindelige godkendte MT Højgaard-projekter er blevet lagt på hylden grundet manglende finansiering. HOFOR overtager alle de godkendte projekter og finansierer selv. Dvs. Grundejerforeningen Fossgården ikke selv skal ud og låne pengene og derfor heller ikke behøver processen med tinglysning. HOFOR skal sammen med grundejerforeningerne lave nye projektplaner. Det besluttes at sige ja til udformning af ny projektplan, som skal være færdig den 1. november 2016. Begrundelsen er, at der endnu ikke er noget bindende. Fra 1. november 2016 til 1. marts 2017 skal bestyrelsen have godkendt og underskrevet aftalen med HOFOR. Selve udførelsen af projekterne vil gå i gang fra september 2017. Et endeligt projektforslag skal godkendes på en Ekstraordinær Generalforsamling inden 1. marts 2017. På mødet den 25. oktober skal bestyrelsen have fastlagt dato for denne.

Klimasikring inkl. Toftøjevejs vejlaug

 

Toftøjevejs vejlaug har også i sinde at sige ja til en videre projektplan med HOFOR. De ønsker rør fremfor opsamlings- og forsinkelseselementer. Det nævnes, at det er et problem for området, at tilstødende grundejerforeninger – som eksempelvis Vanløses Nye Villakvarter, - har indflydelse på vores vand, men ikke ønsker en klimasikringsplan. Det besluttes, at Fossgården og Toftøjevej koordinerer og videndeler undervejs og eventuelt afholder fælles møde med HOFOR, når man er længere i forløbet.

Trekanten

 

Der er blevet tyndet ud i de høje træer på Trekanten, og der skal nu plantes frugttræer. Det besluttes at indkalde til arbejdsdag. Tine laver udkast og forslag. Der er indgået 2-årig aftale med Naboens Gartner om vedligehold af foreningens offentlige arealer, hvor det blandt andet er blevet besluttet, at stien på Trekanten skal holdes fremkommelig.

Økonomi 

Ikke synderlige ændringer.
Eva lægger en plan for regnskabsafslutning inkl. revision og aftaler nærmere med vores revisorer.

Æbledag

 

Den årlige æbledag afholdes søndag den 9. oktober kl. 10-13. Paul og Martin starter, Eva, Niels og Tine tager over og rengør maskinen.

GF

 

Det besluttes at afholde generalforsamling mandag den 7. november 2016, kl. 19.30-22. Generalforsamlingen skal indkaldes med en måneds varsel – det vil sige senest fredag den 7. oktober og omdeles søndag den 2. oktober. Martin laver ruteforslag og sender rundt til bestyrelsen. Det besluttes, at bagsiden skal informere om vedligehold af fortove. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før, dvs. senest mandag den 17. oktober. Dagsorden og revideret regnskab skal lægges på hjemmesiden senest otte dage før – altså søndag den 30. oktober.

 Næste møde: Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30