Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse efter generalforsamling november 2017

 

Bestyrelsen kan kontaktes via email mail@gf-fossgaarden.dk 
Formand
Birger Wilhelmsen 
Lyngholmvej 13B, 1
telefon: 2625 2716

Kasserer
Eva Styner
Tyborøn Allè 93
(bogholderi)

Bestyrelsesmedlem
Niels Garde
Fossgårdsvej 7
(grønne områder)

Bestyrelsesmedlem 
Tine Lautrup Christensen
Fossgårdsvej 5
(hjemmeside/sekretær)

Suppleant
Vibeke Saxtorph
Egholmvej 18B
(veje)

Revisor
Uffe Dam